Công văn 06/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn ghi thu, ghi chi các khoản phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------------------------

Số: 06/BGDĐT-KHTC

V/v: Hướng dẫn ghi thu, ghi chi các khoản phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng  01 năm 2011

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Để kịp thời tổng hợp gửi Bộ Tài chính đề nghị ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước các khoản chi từ phí, lệ phí và thu sự nghiệp trong thời gian chỉnh lý quyết toán năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc tổng hợp số kinh phí đã chi từ phí, lệ phí và thu sự nghiệp được phép bổ sung nguồn kinh phí năm 2010 theo mẫu đính kèm công văn này gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 15/01/2011.

Các đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm về số kinh phí đề nghị ghi thu, ghi chi; hiệu quả sử dụng nguồn phí, lệ phí và đảm bảo các chế độ chính sách tài chính hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo số liệu ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước năm 2010 cho các đơn vị để theo dõi quản lý, hạch toán và quyết toán ngân sách nhà nước theo đúng qui định .

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn kịp thời ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng(để b/c)

- Các Thứ trưởng(để b/c)

- Lưu VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Ngữ

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 06/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn ghi thu, ghi chi các khoản phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 06/BGDĐT-KHTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Ngữ
Ngày ban hành: 04/01/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!