Công điện 02/CĐ-TCT 2020 triển khai nhiệm vụ công tác thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-----------

Số: 02/CĐ-TCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

 

CÔNG ĐIỆN

Quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế sau dịp
nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

---------------

 

Tổng cục Thuế điện:

 - Các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Vụ/Đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế.

 

Qua nắm bắt tình hình và báo cáo nhanh của các Cục Thuế, vừa qua toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan thuế các cấp đã đón Xuân Canh Tý trong không khí vui tươi, đầm ấm và an toàn, tiết kiệm. Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ quản lý thuế ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm Canh Tý 2020, Tổng cục Thuế đề nghị thủ trưởng cơ quan thuế các cấp:

- Do những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2020 là những ngày đầu mới đi làm trở lại sau dịp nghỉ Tết âm lịch, yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN và đôn đốc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho NTT thực hiện kịp thời nghĩa vụ thuế, nhất là các khoản thu: thuế TNDN, cổ tức, lợi nhuận còn lại tạm nộp quý IV/2019, thuế GTGT của các doanh nghiệp kê khai, nộp thuế theo quý (đối với doanh nghiệp, NNT đã thực hiện kê khai điện tử cần bố trí, phân công cán bộ trực, hỗ trợ online kể cả vào ngày thứ 7, Chủ nhật).

- Thực hiện nghiêm túc Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 28/1/2020 của Bộ Tài chính về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành và các cấp chính quyền ở địa phương để đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch.

Tổng cục Thuế điện để các Vụ/Đơn vị và các Cục Thuế biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo BTC (để b/c);

- Lãnh đạo TCT (để chỉ đạo);

- Đại diện VP.TCT tại TP.HCM;

- Lưu: VT, VP.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Cao Anh Tuấn

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực