Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------
Số: 13/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 06 năm 2015
 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 
Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; đặc biệt, việc thực hiện kê khai thuế qua mạng đã đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh (giảm thời gian, tiết kiệm chi phí liên quan đến việc kê khai thuế).
Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hai năm 2015 - 2016. Theo đó, trong lĩnh vực thuế ngoài việc phải rút ngắn thời gian nộp thuế, thực hiện kê khai thuế qua mạng; Nghị quyết của Chính phủ cũng nhấn mạnh triển khai nộp thuế điện tử, bảo đảm tỷ lệ 90% doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang hoạt động sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.
Thực hiện nộp thuế điện tử mang lại nhiều tiện ích cho người nộp thuế, bảo đảm đơn giản, nhanh chóng, an toàn và thuận tiện. Tuy nhiên, đây là dịch vụ mới, lần đầu được triển khai, vì vậy phải có sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành nhất là trong việc tuyên truyền, động viên các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện. Để việc triển khai thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ; phát huy những kết quả đạt được về kê khai thuế qua mạng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Đối với Cục Thuế tỉnh:
- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các sở, ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện nộp thuế điện tử, giao dịch với cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh;
- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai nộp thuế điện tử thuộc Cục Thuế tỉnh và các Tổ triển khai thực hiện nộp thuế điện tử tại Chi cục Thuế các huyện, thị xã và thành phố Huế; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án, kế hoạch triển khai nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh;
- Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, các đơn vị viễn thông, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh;
- Trang bị đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân sự để phục vụ cho việc triển khai và vận hành hệ thống dịch vụ nộp thuế điện tử, đảm bảo thông suốt đường truyền và đảm bảo bí mật về số liệu của các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh khi thực hiện nộp thuế điện tử;
- Giao chỉ tiêu tổ chức kinh doanh nộp thuế điện tử trên địa bàn cho Chi cục Thuế các huyện, thành phố và các Phòng; chức năng thuộc Cục Thuế tỉnh; phấn đấu đến ngày 30/9/2015 đạt tối thiểu 90% doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện nộp thuế điện tử;
- Tham mưu UBND tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có nhiều thành tích trong việc triển khai thực hiện nộp thuế điện tử.
2. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông:
Trong phạm vi quản lý nhà nước của mình, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, các cơ quan báo chí ở địa phương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thị xã và thành phố Huế tuyên truyền việc thực hiện nộp thuế điện tử đạt hiệu quả.
3. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Có trách nhiệm thông báo cho các tổ chức kinh doanh và doanh nghiệp mới thành lập hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về các quy định nộp thuế điện tử để các tổ chức kinh doanh, các doanh nghiệp biết và thực hiện.
4. Đối với Sở Tài chính:
Tích cực hỗ trợ, phối hợp với Cục Thuế tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện nộp thuế điện tử theo quy định.
5. Đối với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thừa Thiên Huế:
Chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan thuế triển khai thực hiện nộp thuế điện tử; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện nộp thuế điện tử.
6. Đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh:
Phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai và vận hành hệ thống dịch vụ nộp thuế điện tử; thực hiện bảo mật thông tin dữ liệu của người nộp thuế trong quá trình cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử; phấn đấu đạt 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mở tài khoản tại ngân hàng thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử.
7. Đối với Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:
Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế thực hiện việc tuyên truyền để các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thấy rõ sự tiện ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chính sách, pháp luật thuế, trong kê khai và nộp thuế điện tử nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo các chuẩn mực quốc tế và góp phần đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.
8. Đối với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:
Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan thuế thực hiện tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn quản lý thực hiện nộp thuế điện tử, bảo đảm đạt chỉ tiêu được giao.
9. Đối với các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:
Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện nộp thuế điện tử; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các ngành liên quan để có biện pháp khắc phục, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc nộp thuế điện tử.
10. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh:
Chủ động đăng ký thực hiện nộp thuế điện tử; kịp thời liên hệ với cơ quan Thuế để được hướng dẫn về thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử. Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, hướng dẫn thực hiện nộp thuế điện tử do cơ quan thuế tổ chức; liên hệ với các ngân hàng thương mại để được tư vấn, hướng dẫn về các thủ tục, điều kiện thực hiện nộp thuế điện tử.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành; Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các đơn vị liên quan và các tổ chức nộp thuế thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả việc thực hiện nộp thuế điện tử. Giao Cục Thuế tỉnh theo dõi, đôn đốc; định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế;
- TVTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước CN Thừa Thiên Huế;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Các Hiệp hội DN trên địa bàn tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUBND: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, TC, TH.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

thuộc tính Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:13/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành:04/06/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi