thuế tài sản

Lọc bài viết theo:

Vì sao nhà trên 700 triệu phải đóng thuế tài sản? 14/04/2018

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Bộ đang xây dựng dự án Luật Thuế tài sản. Trong đó, một trong những đề xuất thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận là việc thu thuế tài sản đối với nhà.