Thuế tài nguyên

Lọc bài viết theo:

Thuế tài nguyên 2023: Ai phải nộp? Mức nộp bao nhiêu? 08/10/2022

Thuế tài nguyên là thuế gián thu mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho Nhà nước khi khai thác tài nguyên. Mức thuế tài nguyên mà người nộp thuế phải nộp phụ thuộc vào sản lượng, giá tính thuế và thuế suất.

Cách xác định sản lượng khi tính thuế tài nguyên 07/10/2022

Muốn tính được số thuế tài nguyên phải nộp thì bên cạnh việc xác định được giá tính thuế và thuế suất cần phải xác định được sản lượng tài nguyên tính thuế. Cách xác định sản lượng khi tính thuế tài nguyên hiện nay được pháp luật quy định rõ.

Hướng dẫn xác định giá tính thuế tài nguyên 03/10/2022

Muốn tính được số thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ phải biết được sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế đơn vị tài nguyên và thuế suất. Sau đây là quy định hướng dẫn xác định giá tính thuế tài nguyên.

Thuế suất thuế tài nguyên hiện nay là bao nhiêu? 02/10/2022

Khi xác định số thuế phải nộp nói chung và thuế tài nguyên nói riêng thì một trong những thông tin cần phải biết là thuế suất. Thuế suất thuế tài nguyên không chỉ giúp tính được số thuế phải nộp mà còn phản ánh mức thuế mà người nộp thuế phải nộp.

Hướng dẫn cách tính thuế tài nguyên mới nhất 15/03/2019

Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thì phải nộp thuế. Để biết số thuế phải nộp hãy tìm hiểu qua bài viết hướng dẫn cách tính thuế tài nguyên.

Thuế tài nguyên là gì? Khi nào phải nộp thuế tài nguyên? 14/03/2019

Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên thì phải nộp thuế tài nguyên. Vậy thuế tài nguyên là gì, có phải tất cả hoạt động khai thác tài nguyên đều phải nộp thuế?