Thuế sử dụng đất

Lọc bài viết theo:

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Ai phải nộp? Mức nộp bao nhiêu? 16/09/2022

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc mà tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phải đóng khi sử dụng đất phi nông nghiệp, trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn.

14 trường hợp được miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 13/09/2022

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là loại thuế có mức nộp không nhiều vì thuế suất không cao (cao nhất là 0,2%). Mặc dù không cao như nhiều loại thuế khác nhưng khi thuộc trường hợp được miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là điều mà nhiều người mong muốn.

Thuế sử dụng đất 2022: Mức nộp, hạn nộp và cách tính 03/06/2021

Thuế sử dụng đất là một khoản nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải nộp hàng năm, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp. Dưới đây là đối tượng, cách tính và hạn nộp thuế sử dụng đất.

Thuế sử dụng đất là gì? Ai phải nộp thuế sử dụng đất? 01/06/2021

Khi sử dụng đất ngoài việc có thể phải nộp một số khoản tiền như lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất thì hàng năm người dân phải nộp thuế sử dụng đất. Vậy, thuế sử dụng đất là gì? Ai phải nộp thuế sử dụng đất?

8 trường hợp không phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 25/05/2020

Khi sử dụng đất phi nông nghiệp vào mục đích kinh doanh thì người sử dụng phải nộp thuế sử dụng đất; ngoài ra pháp luật còn quy định một số trường hợp không phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.