thuế quan nhập khẩu

Lọc bài viết theo:

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với muối, trứng gia cầm năm 2019 08/03/2019

Ngày 04/03/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 04/2019/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2019.