Tăng giảm font chữ:

Toàn văn file word 20 văn bản thuế giá trị gia tăng

Nhằm giúp bạn đọc thuận tiện hơn trong việc tra cứu và áp dụng các quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng. LuatVietnam tổng hợp và gửi tới bạn đọc toàn văn file word 20 văn bản thuế giá trị gia tăng đang có hiệu lực thi hành.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/02/04/file-word-van-ban-thue-gia-tri-gia-tang_0402153553.docLưu ý: Các văn bản về thuế giá trị gia tăng thường bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ gây khó khăn khi tra cứu, áp dụng. Để theo dõi thông tin về hiệu lực và chỉ dẫn thay đổi như sửa đổi, bổ sung; hết hiệu lực và đặc biệt là nội dung Mix (quy định đang còn hiệu lực căn cứ vào văn bản gốc và sửa đổi, bổ sung), bạn đọc hãy đăng ký để sử dụng dịch vụ tra cứu văn bản của LuatVietnam ti đây.

văn bản thuế giá trị gia tăng

File word văn bản thuế giá trị gia tăng (Ảnh minh họa)
 

Danh sách 20 văn bản về thuế giá trị gia tăng
 

TT

Tên văn bản

 

LUẬT

1

Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008

2

Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013

3

Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế 2014

4

Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi 2016.

 

NGHỊ ĐỊNH

5

Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng.

6

Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định về thuế.

7

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định về thuế.

8

Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

 

THÔNG TƯ

9

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

10

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC.

11

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP.

12

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

13

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh.

14

Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

15

Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC).

16

Thông tư 31/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

17

Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

 

VĂN BẢN HỢP NHẤT

18

Văn bản số 01/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Quốc hội ban hành năm 2016.

19

Văn bản số 10/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng do do Bộ Tài Chính ban hành năm 2018.

20

Văn bản số 14/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành năm 2018.

Lưu ý: Khoản 1 Điều 168 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định:

“Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung phải được hợp nhất với văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật”.

Như vậy, văn bản hợp nhất chỉ có mục đích nhằm giúp người đọc dễ sử dụng mà không cần tra cứu văn bản gốc, văn bản sửa đổi, bổ sung. Văn bản hợp nhất không được sử dụng khi viện dẫn căn cứ pháp luật.

>> Hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

>> Thuế giá trị gia tăng: Đối tượng, cách tính và hoàn thuế

Khắc NiệmKhắc Niệm

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Thuế GTGT Văn bản thuế