File Nghị định, Thông tư tuyệt đối quan trọng với người làm Kế toán

Nhằm giúp kế toán tra cứu, áp dụng chính xác các quy định của pháp luật trong nghiệp vụ hàng ngày, LuatVietnam xin gửi tới cộng đồng kế toán file word một số Nghị định, Thông tư quan trọng lĩnh vực thuế, hóa đơn, kế toán hiện đang được áp dụng.

Xem và tải file word các Nghị định, Thông tư về thuế - hóa đơn - kế toán

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/12/19/file-van-ban-ke-toan_1912083324.doc

Văn bản lĩnh vực kế toán

Toàn văn file word văn bản lĩnh vực kế toán

Danh sách Nghị định về thuế - hóa đơn

1. Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012.

2. Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Luật Quản lý thuế sửa đổi.

3. Nghị định 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng.

4. Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

5. Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng.

6. Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

7. Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế.

8. Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

9. Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Danh sách các Thông tư tiêu biểu

1. Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 và Nghị định 62/2013/NĐ-CP.

2. Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

4. Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

5. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

6. Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

7. Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

8. Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

9. Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.

10. Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC.

11. Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

12. Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử.

13. Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về thuế

Trên đây là một số nghị định, thông tư quan trọng với người làm kế toán. Để xem toàn bộ các văn bản, bạn đọc tra cứu trên trang chủ của LuatVietnam.

Khắc Niệm

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục