Tăng giảm font chữ:

Danh sách 27 Công văn về Thuế, hóa đơn trong tháng 01/2020

Nhằm hỗ trợ kế toán các doanh nghiệp kịp thời cập nhật những công văn hướng dẫn, giải đáp các quy định về thuế, LuatVietnam xin gửi tới quý doanh nghiệp 27 công văn được cập nhật trong tháng 01.


Danh sách công văn về thuế tháng 01/2020
 

TT

Văn bản

Ngày ban hành/có hiệu lực

1

Công văn 98063/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

31/12/2019

2

Công văn 98065/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới

31/12/2019

3

Công văn 98066/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về giao dịch liên kết

31/12/2019

4

Công văn 31/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

02/01/2020

5

Công văn 412/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn điện tử

06/01/2020

6

Công văn 422/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính

06/01/2020

7

Công văn 406/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

06/01/2020

8

Công văn 419/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn đối với các khoản tiền điện tiền nước

06/01/2020

9

Công văn 329/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách thuế

06/01/2020

10

Công văn 425/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử

06/01/2020

11

Công văn 158/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 80/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

07/01/2020

12

Công văn 1236/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn

10/01/2020

13

Công văn 1237/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

10/01/2020

14

Công văn 1254/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

10/01/2020

15

Công văn 1305/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế

10/01/2020

16

Công văn 1396/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế và hóa đơn

13/01/2020

17

Công văn 1394/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn hàng hóa vay mượn

13/01/2020

18

Công văn 1524/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi tiền gửi tiết kiệm

13/01/2020

19

Công văn 1964/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP

15/01/2020

20

Công văn 1963/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

15/01/2020

21

Công văn 1961/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng của dịch vụ quảng cáo tại nước ngoài

15/01/2020

22

Công văn 1970/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với đề tài nghiên cứu khoa học

15/01/2020

23

Công văn 1971/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc chênh lệch khi đánh giá lại bất động sản

15/01/2020

24

Công văn 1968/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp ở ngoài Việt Nam

15/01/2020

25

Công văn 1967/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

15/01/2020

26

Công văn 1966/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất phần mềm

15/01/2020

27

Công văn 1965/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp

15/01/2020


>> Danh sách 53 Công văn về Thuế ban hành trong tháng 12/2019

Khắc Niệm

Khắc NiệmKhắc Niệm

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Công văn lĩnh vực Thuế - Kế toán