18 vi phạm về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền

Khi sử dụng hóa đơn thường gặp phải những sai sót hoặc có vi phạm về hóa đơn. Dưới đây là 18 lỗi, vi phạm về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền hoặc không bị xử phạt.

Danh mục 18 lỗi, vi phạm về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền

TT

Căn cứ

Hành vi

Không bị xử phạt

1

- Điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

- Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

2

- Điểm a khoản 3 Điều 7 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

- Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi Thông báo phát hành được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

3

- Điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

- Đã lập hóa đơn và không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định nhưng tự phát hiện ra và lập hóa đơn mới điều chỉnh, bổ sung các nội dung bắt buộc.

Phạt cảnh cáo

4

- Tiết b.1 điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

- Phạt cảnh cáo nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn đã được khắc phục và vẫn đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

5

- Khoản 3 Điều 6 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

- Lỗi khách quan của phần mềm tự in được xác định do lỗi tự thân của phần mềm tự in hóa đơn (như do virus…), không có sự can thiệp của con người.

- Trường hợp xác định hóa đơn tự in in ra là hóa đơn giả do lỗi khách quan của phần mềm tự in thì đơn vị cung cấp phần mềm tự in hóa đơn bị xử phạt cảnh cáo.

6

- Điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

- Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi Thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 06 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ.

7

- Điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

- Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 06 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ.

8

- Điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

- Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau 05 ngày kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.

9

- Điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

- Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn từ ngày thứ 06 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo và có tình tiết giảm nhẹ;

10

- Điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

- Phạt cảnh cáo đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung, nếu các nội dung này không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

11

Tiết a.1 điểm a khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

- Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

12

- Tiết b.1 điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

- Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (quyển có số thứ tự lớn hơn dùng trước), tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn.

13

- Tiết c.1 điểm c khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

- Phạt cảnh cáo nếu ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế nhưng tổ chức, cá nhân đã kê khai, nộp thuế vào kỳ khai thuế đúng với ngày ghi trên hóa đơn.

14

- Tiết e.1 điểm e khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

- Phạt cảnh cáo nếu việc lập sai loại hóa đơn theo quy định và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

15

- Tiết b.1 điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư 10/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC).

- Phạt cảnh cáo đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hoá đơn tự in hoá đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra. 

16

- Khoản 4 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC.

- Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có từ 02 tình tiết giảm nhẹ.

- Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

17

- Khoản 6 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC

(áp dụng riêng với người mua)

- Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có từ 02 tình tiết giảm nhẹ.

18

- Điểm a, b khoản 2 Điều 13 Thông tư 10/2014/TT-BTC (sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC).

- Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp Thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ Thông báo phát hành hoá đơn từ ngày thứ 01 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.


>> Cách xử lý hóa đơn lập sai theo Thông tư 39

Khắc Niệm

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Thời hiệu xử phạt vi phạm về thuế là bao nhiêu năm?

Thời hiệu xử phạt vi phạm về thuế là bao nhiêu năm?

Thời hiệu xử phạt vi phạm về thuế là bao nhiêu năm?

Việc quản lý và tuân thủ quy định về thuế, hoá đơn là hết sức cần thiết, đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong các giao dịch. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có không ít cá nhân, doanh nghiệp có hành vi vi phạm về thuế nhằm trốn thuế. Vậy thời hiệu xử phạt về thuế là bao nhiêu năm?

Sổ tay kế toán tháng 9/2019

Sổ tay kế toán tháng 9/2019

Sổ tay kế toán tháng 9/2019

Để tiện theo dõi hạn nộp các loại hồ sơ khai thuế, tiền bảo hiểm của doanh nghiệp... Dưới đây LuatVietnam thông tin về 06 công việc mà nhân sự, kế toán cần làm trong tháng 9/2019 tại chuyên mục Sổ tay kế toán.