Phân tích Nghị định 41/2022 sửa 2 Nghị định về hoá đơn và giảm VAT

Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020 về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022 về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 20/6/2022. Dưới đây là những nội dung cần lưu ý của Nghị định này:

1. Không phải lập riêng hóa đơn cho hàng hóa được giảm thuế GTGT

Tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP, Chính phủ quy định  giảm 2% thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 đối với hàng hoá, dịch vụ đang chịu mức thuế suất thuế GTGT là 10% trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Tuy nhiên, quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP về việc phải lập hóa đơn riêng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT thì mới được áp dụng thuế suất 8% theo phản ánh của doanh nghiệp là làm tăng chi phí của doanh nghiệp.

Cụ thể là làm tăng chi phí thời gian của kế toán và chi phí sử dụng hóa đơn vì đối với cùng một khách hàng, thay vì lập 01 hóa đơn ghi nhiều thuế suất khác nhau (5%, 8%, 10%) thì doanh nghiệp phải lập 02 hóa đơn: 01 hóa đơn ghi thuế suất 8% và 01 hóa đơn ghi các thuế suất khác (5%, 10%).

Theo đó, Điều 2 Nghị định 41/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định này của Nghị định 15/2022/NĐ-CP như sau:

Trường hợp 1: Cơ sở kinh doanh áp dụng phương pháp khấu trừ để tính thuế GTGT

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Khi đó, trên hoá đơn có các loại hàng hoá, dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT khác nhau thì phải ghi rõ thuế suất của từng loại theo quy định.

Ví dụ:

Khi lập hoá đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “8%”; tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

phan tich nghi dinh 41/2022
Phân tích Nghị định 41/2022 sửa 2 Nghị định về hóa đơn, giảm thuế VAT (Ảnh minh họa)


Trường hợp 2: Cơ sở kinh doanh áp dụng phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu để tính thuế GTGT

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định. 

Khi đó, trên hoá đơn phải thể hiện và ghi rõ số tiền được giảm theo quy định.

Ví dụ:

Khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT:

- Cột “Thành tiền”: ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm;

- Dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu;

- Ghi chú thêm nội dung: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15”.

Như vậy, theo quy định mới tại Nghị định 41/2022/NĐ-CP thì không cần lập hóa đơn riêng cho hàng hóa được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% nữa.

2. Không phạt, không yêu cầu điều chỉnh hóa đơn chưa tách riêng thuế suất 8%

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 41/2022/NĐ-CP nêu rõ:

Trong thời gian từ 01/02/2022  - 20/06/2022, doanh nghiệp đã xuất hóa đơn mà ghi rõ thuế suất (không tách riêng hóa đơn thuế suất 8%) thì vẫn được giảm thuế GTGT và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

phan tich nghi dinh 41/2022
Không phải điều chỉnh hóa đơn đã lập không tách riêng thuế suất 8% (Ảnh minh họa)


3. Áp dụng mẫu Thông báo tiếp nhận xử lý hoá đơn điện tử đã lập có sai sót mới

Nghị định 41/2022/NĐ-CP ban hành Mẫu số 01/TB-HĐSS Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hoá đơn điện tử đã lập có sai sót thay thế mẫu số 01/TB-SSĐT ban hành kèm Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ.

Theo đó, từ ngày 20/6/2022, các doanh nghiệp lưu ý dùng mẫu Thông báo mới được ban hành kèm theo Nghị định 41/2022.

[LuatVietnam thông tin thêm]

Hướng dẫn xử lý trường hợp xuất nhầm hóa đơn GTGT 10% với hàng hóa được giảm thuế GTGT còn 8%:

- Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì:

Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua.

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

- Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì:

Cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế GTGT hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2022/06/22/Phan_tich_Nghi_dinh_41_2022_ND_CP_2206115054.p

Quý khách vui lòng đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem chi tiết phân tích văn bản này. Nếu Quý khách chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký tại đây!
Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Thời hiệu xử phạt vi phạm về thuế là bao nhiêu năm?

Thời hiệu xử phạt vi phạm về thuế là bao nhiêu năm?

Thời hiệu xử phạt vi phạm về thuế là bao nhiêu năm?

Việc quản lý và tuân thủ quy định về thuế, hoá đơn là hết sức cần thiết, đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong các giao dịch. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có không ít cá nhân, doanh nghiệp có hành vi vi phạm về thuế nhằm trốn thuế. Vậy thời hiệu xử phạt về thuế là bao nhiêu năm?

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì cho cuộc thanh tra thuế?

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì cho cuộc thanh tra thuế?

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì cho cuộc thanh tra thuế?

Các đợt thanh tra thuế năm 2022 đang được triển khai tại các doanh nghiệp. Trước mỗi kỳ kiểm tra này, các doanh nghiệp, đặc biệt là bộ phận kế toán luôn gặp những áp lực nhất định. Bài viết dưới đây là những thông tin về việc doanh nghiệp cần chuẩn bị gì cho cuộc thanh tra thuế của năm nay.

Hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất năm 2022

Hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất năm 2022

Hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất năm 2022

Theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP, một số doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất phát sinh trong năm 2022.