Doanh nghiệp phải hủy hoá đơn giấy trước ngày 01/11/2020?

Thời điểm phải áp dụng hóa đơn điện tử chưa được hiểu thống nhất vì có sự “khác nhau” giữa Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC dẫn đến vướng mắc là có phải hủy hoá đơn giấy trước ngày 01/11/2020 hay không?

Khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chưa sử dụng hết hóa đơn giấy thì có phải hủy hay không là vấn đề được rất nhiều kế toán quan tâm. Để hiểu rõ về nội dung này hãy xem quy định dưới đây.

Khoản 2 Điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về xử lý chuyển tiếp như sau:

“2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

..."

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 36 Nghị định này cũng quy định:

“3. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 2 Điều này”

Tuy nhiên, ngày 19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã quy định rõ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022. Bãi bỏ quy định về thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020Phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020? (Ảnh minh họa)

Kết luận:

1. Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử: Từ ngày 01/7/2022.

2. Có phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 hay không?

Theo khoản 1 Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì không phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020.

>> Các trường hợp hủy hóa đơn và thủ tục hủy hóa đơn theo Thông tư 39

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục