Toàn bộ trường hợp miễn, giảm phí thi hành án dân sự

Thông thường người được thi hành án phải nộp phí thi hành án; tuy nhiên có một số trường hợp người được thi hành án được miễn giảm phí thi hành án dân sự.


Khi nào được miễn giảm phí thi hành án dân sự?

* Miễn phí thi hành án

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư 216/2016/TT-BTC, người được thi hành án được miễn phí thi hành án dân sự trong trường hợp sau:

- Được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thuộc diện neo đơn được UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi người đó cư trú xác nhận; thuộc diện tàn tật hoặc ốm đau kéo dài có tóm tắt hồ sơ bệnh án được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên xác nhận.

- Người được thi hành án xác minh chính xác sau khi cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án.

Xem thêm: Cách tính phí thi hành án dân sự mới nhất 

miễn giảm phí thi hành ánNhững trường hợp miễn giảm phí thi hành án dân sự (Ảnh minh họa)
 

* Giảm phí thi hành án dân sự

Khoản 2 Điều 7 Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định trường hợp được giảm và mức giảm phí thi hành án dân sự như sau:

- Giảm đến 80% phí thi hành án dân sự đối với người có khó khăn về kinh tế thuộc chuẩn hộ nghèo và được UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc xác nhận.

- Giảm 30% phí thi hành án dân sự tương ứng với số tiền thực nhận từ việc xử lý tài sản của người phải thi hành án mà người được thi hành án xác minh chính xác khi yêu cầu thi hành án và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án mà không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại.

- Giảm 20% phí thi hành án dân sự trong trường hợp giảm 30% phí thi hành án dân sự nếu phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại.

* Hồ sơ, thủ tục miễn giảm

Tuy thuộc trường hợp được miễn hoặc giảm phí thi hành án dân sự nhưng không nghiễm nhiên được miễn, giảm mà phải chuẩn bị giấy tờ và nộp cho cơ quan thu phí, cụ thể:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Theo khoản 3 Điều 7 Thông tư 216/2016/TT-BTC, để được miễn, giảm phí thi hành án dân sự, đương sự phải làm đơn đề nghị miễn hoặc giảm phí thi hành án dân sự, kèm theo các tài liệu có liên quan chứng minh điều kiện miễn, giảm.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan thi hành án dân sự (cơ quan thu phí)

Bước 3: Giải quyết

- Trường hợp đơn, tài liệu chưa đầy đủ thì cơ quan thi hành án hướng dẫn người yêu cầu bổ sung theo quy định.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Thủ trưởng tổ chức thu phí có trách nhiệm xem xét, ra quyết định miễn hoặc giảm phí thi hành hoặc thông báo bằng văn bản cho người phải nộp phí biết về việc họ không được miễn hoặc giảm phí thi hành án dân sự và nêu rõ lý do.

8 trường hợp không phải chịu phí thi hành án

Theo Điều 6 Thông tư 216/2016/TT-BTC, người được thi hành án không phải chịu phí thi hành án dân sự khi được nhận các khoản tiền, tài sản thuộc các trường hợp sau đây:

- Tiền cấp dưỡng; tiền bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; tiền lương, tiền công lao động; tiền trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc; tiền bảo hiểm xã hội; tiền bồi thường thiệt hại vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động.

- Khoản kinh phí thực hiện chương trình chính sách xã hội của Nhà nước xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, các khoản kinh phí trực tiếp phục vụ việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục của nhân dân không vì mục đích kinh doanh mà người được thi hành án được nhận.

- Hiện vật được nhận chỉ có ý nghĩa tinh thần, gắn với nhân thân người nhận, không có khả năng trao đổi.

- Tiền hoặc giá trị tài sản theo yêu cầu thi hành án không vượt quá hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định.

- Khoản thu hồi nợ vay cho ngân hàng chính sách xã hội trong trường hợp ngân hàng cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Bản án, quyết định của Tòa án xác định không có giá ngạch và không thu án phí có giá ngạch khi xét xử.

- Tiền, tài sản được trả lại cho đương sự trong trường hợp chủ động thi hành.

- Tiền, tài sản mà đương sự tự nguyện thi hành trong thời hạn tự nguyện thi hành án (thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án).

Kết luận: Trên đây là những trường hợp được miễn giảm phí thi hành án dân sự và trường hợp không phải chịu phí thi hành án. Để được miễn hoặc giảm phí thi hành án, người nộp phí phải có đơn và giấy tờ chứng minh kèm theo.

>> 7 lưu ý quan trọng về án phí, lệ phí Tòa án theo Nghị quyết 326

Khắc Niệm

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục