Lệ phí Tòa án là gì? Mức thu lệ phí Tòa án

Khi yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự thì người yêu cầu có nghĩa vụ nộp lệ phí Tòa án. Dưới đây là tổng hợp danh mục lệ phí Tòa án và mức thu lệ phí đối với từng loại yêu cầu cụ thể.


Lệ phí Tòa án là gì?

Khoản 2 Điều 3 Luật Phí và lệ phí năm 2015 quy định:

“Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan Nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý Nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật này”.

Theo quy định trên, lệ phí Tòa án là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự, cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án,... Lệ phí Tòa án do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

Theo Điều 4 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, lệ phí Tòa án gồm các loại sau:

- Lệ phí giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Lệ phí công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài.

- Lệ phí giải quyết yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại.

- Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

- Lệ phí xét tính hợp pháp của cuộc đình công.

- Lệ phí bắt giữ tàu biển, tàu bay.

- Lệ phí thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam.

- Lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài.

- Lệ phí cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án, bao gồm: Lệ phí sao chụp tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ việc do Tòa án thực hiện; lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định của Tòa án; lệ phí cấp bản sao quyết định xóa án tích; lệ phí cấp bản sao các giấy tờ khác của Tòa án.

lệ phí tòa ánDanh mục lệ phí Tòa án và mức thu (Ảnh minh họa)

Mức thu lệ phí Tòa án

Theo Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, mức thu lệ phí được quy định như sau:

TT

Tên lệ phí

Mức thu

I

Lệ phí giải quyết việc dân sự

1

Lệ phí sơ thẩm giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

300.000 đồng

2

Lệ phí phúc thẩm giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

300.000 đồng

II

Lệ phí Tòa án khác

1

Lệ phí yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài; phán quyết của Trọng tài nước ngoài.

- Lệ phí công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài; phán quyết của Trọng tài nước ngoài.

03 triệu đồng

- Lệ phí kháng cáo quyết định của Tòa án về việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài; phán quyết của Trọng tài nước ngoài.

300.000 đồng

2

Lệ phí giải quyết yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại.

- Lệ phí yêu cầu Tòa án chỉ định, thay đổi trọng tài viên.

300.000 đồng

- Lệ phí yêu cầu Tòa án xem xét lại phán quyết của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng tài, về thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp của Hội đồng trọng tài; đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc.

500.000 đồng

- Lệ phí yêu cầu Tòa án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan đến trọng tài; yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng.

800.000 đồng

- Lệ phí kháng cáo quyết định của Tòa án liên quan đến trọng tài.

500.000 đồng

3

Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

1.5 triệu đồng

4

Lệ phí xét tính hợp pháp của cuộc đình công.

1.5 triệu đồng

5

Lệ phí bắt giữ tàu biển.

08 triệu đồng

6

Lệ phí bắt giữ tàu bay.

08 triệu đồng

7

Lệ phí thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam.

01 triệu đồng

8

Lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài.

200.000 đồng

9

Lệ phí cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án.

1.500 đồng/trang A4

Trên đây là danh mục lệ phí Tòa án và mức thu của từng loại lệ phí cụ thể. Người yêu cầu Tòa án giải quyết có nghĩa vụ nộp tạm ứng lệ phí và nộp lệ phí.

>> Bảng tra án phí dân sự và tạm ứng án phí khi khởi kiện

Khắc Niệm

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Sổ tay kế toán tháng 5/2020

Sổ tay kế toán tháng 5/2020

Sổ tay kế toán tháng 5/2020

Định kỳ hàng tháng, kế toán sẽ thực hiện những công việc như nộp tờ khai thuế, trích nộp tiền bảo hiểm bắt buộc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số doanh nghiệp được lùi thời hạn nộp thuế.