Tăng giảm font chữ:

Hồ sơ, thời hạn khai thuế cho hộ kinh doanh

Đối tượng nộp thuế theo phương pháp khoán là hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trong năm trên 100 triệu đồng theo quyết định của cơ quan thuế. Dưới đây là hồ sơ, thời hạn khai thuế cho hộ kinh doanh.

Lưu ý:

- Người nộp thuế là cá nhân cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Quy định khai thuế dưới đây áp dụng với cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, gồm:

+ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ;

+ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế.

Nguyên tắc khai thuế khoán

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC, nguyên tắc khai thuế khoán đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh như sau:

- Nộp thuế khoán khai thuế khoán một năm một lần tại Chi cục Thuế nơi cá nhân có địa điểm kinh doanh và không phải quyết toán thuế.

- Nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì ngoài việc khai doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn theo quý.

- Trường hợp kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức, tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân, không xác định được doanh thu kinh doanh thì cá nhân ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay theo phương pháp khoán. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán tại cơ quan thuế quản lý tổ chức.

khai thuế cho hộ kinh doanhHồ sơ, thời hạn khai thuế cho hộ kinh doanh (Ảnh minh họa)
 

Hồ sơ khai thuế theo phương pháp khoán

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC, từ ngày 20/11 đến ngày 05/12 hằng năm, cơ quan thuế phát Tờ khai thuế năm sau cho tất cả các cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán cụ thể như sau:

- Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế đối với doanh thu khoán theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD.

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì cá nhân khai doanh thu theo hóa đơn vào Báo cáo sử dụng hóa đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD và không phải lập, nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

- Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay thì tổ chức khai thuế thay theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD kèm theo Phụ lục mẫu số 01-1/BK-CNKD và bản chụp hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng).

Thời hạn nộp hồ sơ, nộp thuế khoán

* Thời hạn nộp hồ sơ

Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 15/12 của năm trước năm tính thuế.

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh trong năm thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh.

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn chậm nhất là ngày thứ ba 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

* Thời hạn gửi thông báo thuế phải nộp

- Cơ quan thuế gửi thông báo nộp thuế tới cá nhân nộp thuế khoán (bao gồm cả cá nhân thuộc diện phải nộp thuế và cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế) chậm nhất là ngày 20/01 hằng năm.

Thông báo được gửi trực tiếp đến cá nhân kinh doanh (có ký nhận của người nộp thuế về việc đã nhận thông báo) hoặc cơ quan thuế phải thực hiện việc gửi thông báo qua bưu điện theo hình thức gửi bảo đảm.

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán mới ra kinh doanh thì cơ quan thuế gửi thông báo nộp thuế  cho cá nhân nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng có phát sinh tiền thuế phải nộp.

* Thời hạn nộp thuế

Căn cứ điểm b khoản 9 Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC, thời hạn nộp thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh theo phương pháp khoán như sau:

- Căn cứ Thông báo nộp thuế, cá nhân nộp thuế khoán nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của quý chậm nhất là ngày cuối cùng của quý.

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn chậm nhất là ngày thứ 30,của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Trên đây là hồ sơ, thời hạn khai thuế cho hộ kinh doanh. Quy định này chỉ áp dụng đối với cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán.

>> Toàn bộ những loại thuế hộ kinh doanh phải nộp

Khắc Niệm

Khắc NiệmKhắc Niệm

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: khai thuế