Tăng giảm font chữ:

File word 17 văn bản thuế thu nhập doanh nghiệp

Nhằm giúp bạn đọc thuận tiện hơn trong việc tra cứu và áp dụng các quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, LuatVietnam tổng hợp toàn văn file word văn bản thuế thu nhập doanh nghiệp đang có hiệu lực.

Lưu ý: Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp thường xuyên sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ. Để theo dõi thông tin về hiệu lực và chỉ dẫn thay đổi như sửa đổi, bổ sung; hết hiệu lực và đặc biệt là nội dung Mix (quy định đang còn hiệu lực căn cứ vào văn bản gốc và sửa đổi, bổ sung), bạn đọc hãy đăng ký để sử dụng dịch vụ tra cứu văn bản của LuatVietnam tại đây.

Văn bản thuế thu nhập doanh nghiệp

File word văn bản thuế thu nhập doanh nghiệp (Ảnh minh họa)
 

17 văn bản thuế thu nhập doanh nghiệp
 

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/04/file-word-van-ban-thue-thu-nhap-doanh-nghiep_0403102512.doc1. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.

2. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013.

3. Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế năm 2014.

4. Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế.

6. Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

7. Nghị định 146/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP.

8. Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

9. Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

10. Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP (trong đó có quy định về thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và khai thuế).

11. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 78/2014/TT-BTC,…

12. Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định về thuế.

13. Thông tư 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí.

14. Thông tư 55/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

* Văn bản hợp nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Văn bản hợp nhất 66/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lưu ý: Khoản 1 Điều 168 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định:

“Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung phải được hợp nhất với văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật”.

Như vậy, văn bản hợp nhất chỉ có mục đích nhằm giúp người đọc dễ sử dụng mà không cần tra cứu văn bản gốc, văn bản sửa đổi, bổ sung. Văn bản hợp nhất không được sử dụng khi viện dẫn căn cứ pháp luật.

>> Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Khắc Niệm

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Thuế TNDN Văn bản thuế