Cập nhật: Danh sách 93 công văn thuế tháng 8/2020

Nhằm giúp kế toán kịp thời cập nhật văn bản giải thích quy định về thuế, hóa đơn điện tử, LuatVietnam đã tổng hợp các công văn thuế tháng 8/2020 do Tổng cục Thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành.

TT

Tên công văn

Ngày ban hành/có hiệu lực

1

Công văn 71941/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

03/8/2020

2

Công văn 71772/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

03/8/2020

3

Công văn 71771/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

03/8/2020

4

Công văn 71769/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc đăng ký người phụ thuộc

03/8/2020

5

Công văn 71767/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

03/8/2020

6

Công văn 71943/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản phụ cấp độc hại, nguy hiểm

03/8/2020

7

Công văn 72318/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khoa học công nghệ

04/8/2020

8

Công văn 5143/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc áp dụng quy định về thuế

05/8/2020

9

Công văn 3146/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị thuế

06/8/2020

10

Công văn 808/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn

06/8/2020

11

Công văn 5203/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

07/8/2020

12

Công văn 5191/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng gửi cho các Đại sứ quán Việt Nam

07/8/2020

13

Công văn 160/CĐBTP-KT của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc miễn đóng đoàn phí công đoàn

07/8/2020

14

Công văn 3208/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

10/8/2020

15

Công văn 3254/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

10/8/2020

16

Công văn 3242/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gạo ủy thác xuất khẩu

10/8/2020

17

Công văn 73661/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu

10/8/2020

18

Công văn 73658/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc không tính tiền chậm nộp

10/8/2020

19

Công văn 73952/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu tài trợ và thu dịch vụ khoa học và công nghệ

10/8/2020

20

Công văn 73953/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng

10/8/2020

21

Công văn 73660/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp từ thiện

10/8/2020

22

Công văn 74443/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

11/8/2020

23

Công văn 74447/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn đã lập do thỏa thuận lại tiền thuê và phí dịch vụ

11/8/2020

24

Công văn 74440/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi

11/8/2020

25

Công văn 3275/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

11/8/2020

26

Công văn 3276/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định tình trạng cư trú của cá nhân

11/8/2020

27

Công văn 74444/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ hợp đồng BOT

11/8/2020

28

Công văn 6591/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức thu phí Dự án La Sơn - Túy Loan

11/8/2020

29

Công văn 74290/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm thịt đông lạnh chưa qua chế biến bán cho hộ kinh doanh

11/8/2020

30

Công văn 74818/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ kiểm định, kiểm tra chất lượng và dịch vụ thử nghiệm tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực hóa học

12/8/2020

31

Công văn 3287/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp

12/8/2020

32

Công văn 3295/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

12/8/2020

33

Công văn 3292/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp

12/8/2020

34

Công văn 75032/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

13/8/2020

35

Công văn 75031/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư nhà máy thủy điện

13/8/2020

36

Công văn 5365/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

14/8/2020

37

Công văn 5366/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

14/8/2020

38

Công văn 5367/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

14/8/2020

39

Công văn 5369/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

14/8/2020

40

Công văn 5378/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

14/8/2020

41

Công văn 3353/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc gia hạn nộp tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

14/8/2020

42

Công văn 3363/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về biểu mẫu thuế thu nhập cá nhân

17/8/2020

43

Công văn 5469/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc chuyển đổi từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp thường

18/8/2020

44

Công văn 5473/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về doanh nghiệp ưu tiên

18/8/2020

45

Công văn 3380/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc giải quyết vướng mắc của người nộp thuế

18/8/2020

46

Công văn 3383/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng

18/8/2020

47

Công văn 76731/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với tiền hỗ trợ

19/8/2020

48

Công văn 76729/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng

19/8/2020

49

Công văn 76733/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ

19/8/2020

50

Công văn 76732/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với lợi tức từ quỹ đầu tư

19/8/2020

51

Công văn 3421/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

19/8/2020

52

Công văn 5533/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu các dự án điện mặt trời

20/8/2020

53

Công văn 3439/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc hoàn thuế

20/8/2020

54

Công văn 77336/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

20/8/2020

55

Công văn 77332/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

20/8/2020

56

Công văn 77334/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về xử lý hóa đơn viết sai tên hàng hóa

20/8/2020

57

Công văn 77333/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn

20/8/2020

58

Công văn 77204/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế

20/8/2020

59

Công văn 77337/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn tại Chi nhánh

20/8/2020

60

Công văn 77200/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

20/8/2020

61

Công văn 77202/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

20/8/2020

62

Công văn 77201/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

20/8/2020

63

Công văn 77199/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

20/8/2020

64

Công văn 5589/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất

21/8/2020

65

Công văn 5596/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

21/8/2020

66

Công văn 3454/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị của Công ty

21/8/2020

67

Công văn 3457/TCT-KK của Tổng cục Thuế về vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa

21/8/2020

68

Công văn 77548/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh ứng dụng dạy học

21/8/2020

69

Công văn 77549/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

21/8/2020

70

Công văn 77547/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quà tặng

21/8/2020

71

Công văn 77552/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tài chính

21/8/2020

72

Công văn 77551/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu đối với sản phẩm thẻ Gift Card

21/8/2020

73

Công văn 77557/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn thuế thu nhập cá nhân theo hiệp định hàng không

21/8/2020

74

Công văn 77550/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với các khoản thưởng cho đại lý

21/8/2020

75

Công văn 77562/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động viết bài trên báo

21/8/2020

76

Công văn 77558/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê

21/8/2020

77

Công văn 77569/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động định giá tài sản

21/8/2020

78

Công văn 77768/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

21/8/2020

79

Công văn 77563/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng nộp hộ nhà thầu

21/8/2020

80

Công văn 77568/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng

21/8/2020

81

Công văn 77564/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm y tế

21/8/2020

82

Công văn 3479/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khôi phục mã số thuế

24/8/2020

83

Công văn 3487/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019

25/8/2020

84

Công văn 3486/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

25/8/2020

85

Công văn 3488/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019

25/8/2020

86

Công văn 3496/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý năm 2020

25/8/2020

87

Công văn 3515/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là con đẻ

26/8/2020

88

Công văn 3529/TCT-KK của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

27/8/2020

89

Công văn 3530/TCT-KK của Tổng cục Thuế về chính sách về thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

27/8/2020

90

Công văn 3560/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

28/8/2020

91

Công văn 3569/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện, nhân đạo

28/8/2020

92

Công văn 7188/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về chỉ thị đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

28/8/2020

93

Công văn 3581/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

31/8/2020

Trên đây là danh sách 93 công văn thuế tháng 8/2020. Để xem công văn những tháng trước đây bạn đọc hãy xem tại: Công văn thuế - phí - hóa đơn hàng tháng.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục