Tăng giảm font chữ:

Cập nhật danh sách 43 công văn thuế tháng 6/2020

Công văn thuế tháng 6/2020 được LuatVietnam cập nhật và gửi tới kế toán doanh nghiệp với nhiều công văn giải đáp vướng mắc quy định về thuế phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 

TT

Văn bản

Ngày có hiệu lực

1

Công văn 44403/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với khoản chi cho nhân viên trong đợt dịch Covid-19.

01/6/2020

2

Công văn 44101/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng, hạch toán chi phí hàng hóa nhập khẩu.

01/6/2020

3

Công văn 44396/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử.

01/6/2020

4

Công văn 44393/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng.

01/6/2020

5

Công văn 44102/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh.

01/6/2020

6

Công văn 44385/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng.

01/6/2020

7

Công văn 45073/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về giao dịch liên kết.

02/6/2020

8

Công văn 3550/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu phụ tùng thay thế phục vụ hoạt động đường sắt.

02/6/2020

9

Công văn 3612/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xem xét xử lý thuế quà tặng.

03/6/2020

10

Công văn 45505/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử.

03/6/2020

11

Công văn 47397/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi ủy thác quản lý, xử lý tài sản đảm bảo.

05/6/2020

12

Công văn 3704/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng ngô hạt.

05/6/2020

13

Công văn 3696/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xin gia hạn thời gian nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu.

05/6/2020

14

Công văn 3694/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn nộp thuế.

05/6/2020

15

Công văn 3690/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế giá trị gia tăng.

05/6/2020

16

Công văn 48057/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với giao dịch liên kết.

08/6/2020

17

Công văn 48074/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử.

08/6/2020

18

Công văn 48514/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với tiền thưởng cho đại lý.

08/6/2020

19

Công văn 49816/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn tiêu thức dấu người bán.

10/6/2020

20

Công văn 49815/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về tiêu thức ngày ký trên hóa đơn điện tử.

10/6/2020

21

Công văn 50613/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang.

11/6/2020

22

Công văn 3864/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu.

11/6/2020

23

Công văn 51233/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử.

12/6/2020

24

Công văn 51237/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu.

12/6/2020

25

Công văn 51239/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền thuê nhà trả hộ người lao động nước ngoài.

12/6/2020

26

Công văn 3917/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế.

15/6/2020

27

Công văn 3960/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế.

16/6/2020

28

Công văn 3959/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

16/6/2020

29

Công văn 3997/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu.

17/6/2020

30

Công văn 53378/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu thiết kế.

17/6/2020

31

Công văn 53070/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khám chữa bệnh.

17/6/2020

32

Công văn 7330/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 291/2016/TT-BTC và Thông tư 25/2020/TT-BTC.

18/6/2020

33

Công văn 53798/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp.

18/6/2020

34

Công văn 4107/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng mặt hàng mảnh gỗ sồi.

18/6/2020

35

Công văn 4148/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu hàng hóa dự án Nhà máy thủy điện sông Lô 8A.

19/6/2020

36

Công văn 4141/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế theo đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

19/6/2020

37

Công văn 4954/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

19/6/2020

38

Công văn 55958/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn đối với khoản chênh lệch tỷ giá.

23/6/2020

39

Công văn 55959/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng chứng từ quyết toán tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm y tế.

23/6/2020

40

Công văn 55960/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế.

23/6/2020

41

Công văn 55967/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

23/6/2020

42

Công văn 56267/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử.

23/6/2020

43

Công văn 2546/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14.

23/6/2020

Trên đây là danh sách tổng hợp công văn thuế tháng 6/2020. Để xem những công văn lĩnh vực thuế các tháng trước đây, hãy xem tại: Công văn thuế - phí - hóa đơn hàng tháng.

Khắc NiệmKhắc Niệm

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Công văn lĩnh vực Thuế - Kế toán Văn bản thuế