Danh mục

Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 18.294 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
41

Công văn 27325/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu

Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
42

Công văn 27326/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế nhà thầu

Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
43

Công văn 27324/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm xuất khẩu

Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
44

Công văn 5568/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn

Ban hành: 13/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2022
45

Công điện 08/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
46

Công văn 2153/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thu phí xuất khẩu cà phê

Ban hành: 09/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
47

Thông báo 169/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
48

Công văn 2114/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế nhập khẩu

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
49

Công văn 25536/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
50

Công văn 25539/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động nhận viện trợ

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
51

Công văn 25542/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với việc xuất khẩu kim loại hiếm Metariod (thiên thạch)

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
52

Công văn 25531/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về phương pháp kê khai, tính thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
53

Công văn 25532/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và tiền thuê đất được giảm

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
54

Công văn 25534/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về người nộp lệ phí môn bài

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
55

Công văn 25530/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn sai sót

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
56

Công văn 2077/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vận chuyển hàng giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
57

Thông báo 186/TB-TCT của Tổng cục Thuế về việc công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp đứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 78/2021/TT-BTC

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2022
58

Công văn 25017/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP

Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
59

Công văn 25019/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi nhánh

Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
60

Công văn 1873/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế về việc tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2022
Vui lòng đợi