Danh mục

Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 18.288 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
18201

Công văn 7302/TCT-NV7 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 17/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2005
18202

Công văn 7815/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện hiện Công văn số 6049/TC-TCT

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 16/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
18203

Công văn 7713/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu tạm nhập, tái xuất chuyển sang kinh doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 10/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
18204

Công văn 1302/CP-KTTH của Chính phủ về việc xử phạt chậm nộp thuế xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 10/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
18205

Công văn về việc khấu trừ thuế gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 09/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
18206

Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với phụ tùng dây chuyền thiết bị, vật tư xây dựng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 08/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
18207

Công văn 6723/TC-TCT của tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 17/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
18208

Công văn 6540/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện điểm 5 Thông tư liên tịch số 176/1999/TTLT/BTC-BCN-TCHQ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 10/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
18209

Công văn về việc hướng dẫn giảm 50% thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hải quan Tải về
Ban hành: 29/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
18210

Công văn về việc thực hiện chế độ chi tiêu đại hội, tập huấn, học tập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 11/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
18211

Công văn về việc không thu thuế đối với tài liệu khoa học kỹ thuật dầu khí nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 11/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
18212

Công văn 5709/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn mã số thuế suất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 07/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
18213

Công văn 4058/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc huỷ bỏ thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu văn hoả phẩm đối với băng, đĩa ca nhạc, sân khấu, phim đã dán nhãn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 01/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
18214

Công văn 904/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay thuế giá trị gia tăng nằm trong tổng giá thanh toán tiền mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua vào

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 23/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
18215

Công văn 5221/TCT-NV7 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
18216

Công văn 4988/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu cho dự án

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
18217

Công văn 5089/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 2395/1999/TTLT-BQP-BTC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 11/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
18218

Công văn 4390-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nộp thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 01/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
18219

Công văn 4765/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý các vướng mắc về thuế Giá trị gia tăng.

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hải quan Tải về
Ban hành: 28/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
18220

Công văn 4102-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc ghi thu, ghi chi thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng hoá nhập khẩu cho dự án

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 19/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
Vui lòng đợi