Danh mục

Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 18.294 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
18201

Công văn 466-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền từ nước ngoài chuyển về

Ban hành: 03/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
18202

Công văn về việc hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu

Ban hành: 01/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
18203

Công văn về việc thu, nộp phí, lệ phí

Ban hành: 31/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
18204

Công văn 439/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quab về việc HĐ điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu thuế) thuế NK

Ban hành: 27/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
18205

Công văn 253/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế theo Thông tư 92/1999/TT-BTC

Ban hành: 19/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
18206

Công văn 17-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý phạt chậm nộp thuế

Ban hành: 04/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
18207

Công văn 7302/TCT-NV7 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 17/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2005
18208

Công văn 7815/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện hiện Công văn số 6049/TC-TCT

Ban hành: 16/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
18209

Công văn 7713/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu tạm nhập, tái xuất chuyển sang kinh doanh

Ban hành: 10/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
18210

Công văn 1302/CP-KTTH của Chính phủ về việc xử phạt chậm nộp thuế xuất nhập khẩu

Ban hành: 10/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
18211

Công văn về việc khấu trừ thuế gia tăng

Ban hành: 09/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
18212

Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với phụ tùng dây chuyền thiết bị, vật tư xây dựng nhập khẩu

Ban hành: 08/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
18213

Công văn 6723/TC-TCT của tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 17/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
18214

Công văn 6540/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện điểm 5 Thông tư liên tịch số 176/1999/TTLT/BTC-BCN-TCHQ

Ban hành: 10/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
18215

Công văn về việc hướng dẫn giảm 50% thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 29/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
18216

Công văn về việc thực hiện chế độ chi tiêu đại hội, tập huấn, học tập

Ban hành: 11/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
18217

Công văn về việc không thu thuế đối với tài liệu khoa học kỹ thuật dầu khí nhập khẩu

Ban hành: 11/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
18218

Công văn 5709/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn mã số thuế suất

Ban hành: 07/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
18219

Công văn 4058/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc huỷ bỏ thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu văn hoả phẩm đối với băng, đĩa ca nhạc, sân khấu, phim đã dán nhãn

Ban hành: 01/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
18220

Công văn 904/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay thuế giá trị gia tăng nằm trong tổng giá thanh toán tiền mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua vào

Ban hành: 23/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
Vui lòng đợi