Danh mục

Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 18.294 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
21

Thông báo 186/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng

Ban hành: 27/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
22

Công văn 2252/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Ban hành: 27/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
23

Công văn 30151/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Ban hành: 27/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
24

Công văn 3929/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
25

Công văn 29742/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với cung cấp dịch vụ phần mềm

Ban hành: 24/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
26

Công văn 29737/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với Quỹ thành viên

Ban hành: 24/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
27

Công văn 29742/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp phần mềm

Ban hành: 24/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
28

Công văn 29847/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Ban hành: 24/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
29

Công văn 2194/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai Nghị định 34/2022/NĐ-CP

Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
30

Công văn 29360/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
31

Công văn 29360/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
32

Công văn 29359/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hướng dẫn chính sách thuế

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
33

Công văn 29366/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
34

Công văn 29355/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
35

Công văn 29359/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
36

Công văn 29355/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
37

Công văn 28219/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung ứng dịch vụ truyền hình

Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
38

Công văn 28218/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế hóa đơn điện tử

Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
39

Công văn 27971/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
40

Công văn 27970/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giao dịch liên kết

Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
Vui lòng đợi