Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 171 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
141

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về lệ phí trước bạ

Xác thực: 07/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
142

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Xác thực: 29/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
143

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
144

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
145

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn chính sách thuế và thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
146

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
147

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý thuế

Xác thực: 10/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
148

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo

Xác thực: 27/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
149

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
150

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
151

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Xác thực: 07/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
152

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển

Xác thực: 24/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
153

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
154

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
155

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Xác thực: 06/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2017
156

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
157

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
158

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí

Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
159

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí

Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
160

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Mức thu lệ phí cấp phép hoạt động bưu chính, viễn thông

Xác thực: 09/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
Vui lòng đợi