Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 161 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
21

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Xác thực: 18/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
22

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên

Xác thực: 11/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
23

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
24

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
25

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
26

Văn bản hợp nhất 67/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 19/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
27

Văn bản hợp nhất 69/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Xác thực: 19/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
28

Văn bản hợp nhất 68/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Xác thực: 19/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
29

Văn bản hợp nhất 66/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 19/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
30

Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
31

Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
32

Văn bản hợp nhất 60/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
33

Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
34

Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
35

Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
36

Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều tại Nghị định 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước

Xác thực: 17/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
37

Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
38

Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
39

Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
40

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
Vui lòng đợi