Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 171 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Xác thực: 12/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
02

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Xác thực: 05/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
03

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xác thực: 05/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
04

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Xác thực: 05/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
05

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Xác thực: 30/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
06

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài

Xác thực: 30/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
07

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính

Xác thực: 30/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
08

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 30/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
09

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Xác thực: 24/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
10

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 26/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
11

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

Xác thực: 17/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
12

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

Xác thực: 04/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
13

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 06/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
14

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phí và lệ phí

Xác thực: 07/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
15

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 02/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
16

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Xác thực: 24/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
17

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Xác thực: 07/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
18

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

Xác thực: 26/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
19

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Xác thực: 06/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
20

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành hợp nhất Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Xác thực: 20/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
Vui lòng đợi