Văn bản UBND lĩnh vực Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 1.326 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
1301

Quyết định 40/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1302

Quyết định 37/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng lề đường, bến bãi (đất công) trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1303

Quyết định 47/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1304

Quyết định 46/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí chợ đối với ô tô vào chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1305

Quyết định 45/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1306

Quyết định 44/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1307

Quyết định 43/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1308

Quyết định 42/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1309

Quyết định 39/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan di tích lịch sử trên địa bàn Hà Nội

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1310

Quyết định 38/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí thư viện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1311

Quyết định 79/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 10/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
1312

Quyết định 09/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 12/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
1313

Quyết định 311/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2003

Ban hành: 24/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
1314

Quyết định 232/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập tổ chức giám định tư pháp về thuế

Ban hành: 17/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
1315

Quyết định 51/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu thu, nộp thủy lợi phí, phí qua công trình thủy lợi năm 2003

Ban hành: 11/04/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
1316

Quyết định 39/2003/QĐ-UB của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa và vụ đông xuân - hè thu năm 2002

Ban hành: 19/03/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
1317

Chỉ thị 10/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý và chống thất thu thuế khu vực ngoài quốc doanh năm 2003 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
1318

Quyết định 158/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên gỗ tròn, gỗ xẻ và động vật rừng

Ban hành: 24/12/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2006
1319

Quyết định 157/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành bảng giá chuẩn tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, gắn máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2006
1320

Chỉ thị 23/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng và triển khai thực hiện luật doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
Vui lòng đợi