Văn bản UBND lĩnh vực Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 1.252 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
1241

Quyết định 51/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu thu, nộp thủy lợi phí, phí qua công trình thủy lợi năm 2003

Ban hành: 11/04/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
1242

Quyết định 39/2003/QĐ-UB của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa và vụ đông xuân - hè thu năm 2002

Ban hành: 19/03/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
1243

Chỉ thị 10/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý và chống thất thu thuế khu vực ngoài quốc doanh năm 2003 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
1244

Quyết định 158/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên gỗ tròn, gỗ xẻ và động vật rừng

Ban hành: 24/12/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2006
1245

Quyết định 157/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành bảng giá chuẩn tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, gắn máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2006
1246

Chỉ thị 23/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng và triển khai thực hiện luật doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
1247

Chỉ thị 33/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng và chống gian lận qua việc khấu trừ thuế, hoàn thuế

Ban hành: 22/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
1248

Chỉ thị 27/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý và chống thất thu thuế công thương nghiệp, dịch vụ - ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội

Ban hành: 06/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
1249

Quyết định 27/2002/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức thu phí dịch vụ công chứng, chứng thực áp dụng tại cơ quan công chứng, chứng thực

Ban hành: 04/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2015
1250

Chỉ thị 25/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện pháp lệnh phí và lệ phí và nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiêu thi hành pháp lệnh phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
1251

Quyết định 48/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu thu - nộp thuỷ lợi phí năm 2002

Ban hành: 07/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
1252

Quyết định 44/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn phụ thu và thuế kinh doanh nước sạch được để lại, vốn phụ thu và khấu hao cơ bản ngành điện, vốn thanh lý nhà và cơ sở giáo dục

Ban hành: 03/05/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
Vui lòng đợi