Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 22.342 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
41

Công văn 95657/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chương trình, dự án hỗ trợ phát triển, trợ giúp nhân đạo tại Việt Nam

Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
42

Công văn 95844/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng dịch vụ cung cấp cho khách hàng của đối tác nước ngoài

Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
43

Công văn 95845/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thuế giá trị gia tăng nộp thừa

Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
44

Quyết định 3218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ

Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
45

Thông tư 88/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
46

Công văn 94768/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc đăng ký người phụ thuộc

Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
47

Công văn 6956/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tiền chậm nộp

Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
48

Công văn 4601/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh

Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
49

Công văn 4598/TCT-HĐTD của Tổng cục Thuế về vướng mắc trong công tác tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020

Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
50

Công văn 94364/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam - Hồng Kong

Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
51

Công văn 94365/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
52

Công văn 6943TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nguyên liệu chênh lệch tồn kho

Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
53

Công văn 94367/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thông tin hóa đơn điện tử trên trang tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế

Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
54

Công văn 4590/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoài

Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
55

Công văn 4585/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn tiền sử dụng đất

Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
56

Công văn 6915/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại viên thủy tinh dùng cho đèn chùm

Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
57

Quyết định 2760/QĐ-HĐĐG của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 2020 về việc ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020

Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
58

Công văn 6907/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Ban hành: 26/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
59

Quyết định 1898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 26/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
60

Công văn 93615/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 26/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
Vui lòng đợi