Danh mục

Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 23.774 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
23661

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn và lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 10/02/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
23662

Thông tư 06-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc quy định và hướng dẫn việc áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với thiết bị toàn bộ, thiết bị lẻ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 19/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
23663

Thông tư 02-TC/GTBĐ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thu và sử dụng tiền thu lệ phí phục vụ hành khách tại các cảng hàng không

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 07/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23664

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 23/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
23665

Thông tư liên tịch 84-TT/LB của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu lệ phí công chứng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 18/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23666

Thông tư liên tịch 83/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về quy định việc thu tiền lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu và giám định nội dung các văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu mậu dịch và phí mậu dịch

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 16/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23667

Thông tư 78-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí trước bạ đối với các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 08/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23668

Thông tư 74-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu thuế môn bài năm 1993

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 28/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23669

Quyết định 110-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung, sửa đổi một số điểm trong chế độ thu về sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 22-HĐBT ngày 24/01/1991

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/11/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23670

Thông tư liên tịch 70-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc phối hợp kiểm tra, kiểm soát và thu thuế đối với hàng hoá, vận chuyển trên tuyến sắt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 14/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
23671

Nghị định 9-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất - nhập cảnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 14/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
23672

Thông tư liên tịch 68-TT-LB của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại về việc quy định việc thu nộp, sử dụng, quản lý phí dịch vụ hợp đồng kinh tế đối ngoại đối với các cơ quan thương vụ, các đoàn đại diện thương mại Việt Nam tại nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
23673

Thông tư 67-TC/TCT của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc bán hàng miễn thuế cho các đối tượng theo Nghị định 131-HĐBT ngày 27/8/1987 của Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 30/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23674

Thông tư 63-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cấp phát, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu phí và lệ phí theo Quyết định 276-CT ngày 28/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 28/10/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23675

Thông tư 62-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp đăng ký kinh doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 26/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23676

Nghị định 1-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 18/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23677

Thông tư 51-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành các quy định về tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển tại Quyết định 210a-TC/VP ngày 01/4/1990 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 01/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23678

Quyết định 359-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ngày 31/3/1992

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 29/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23679

Thông tư 48-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 276-CT ngày 28/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 28/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23680

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Singapo

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
Vui lòng đợi