Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 22.342 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
21

Công văn 7129/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng viện trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 06/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
22

Công văn 96967/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí với hàng hóa bị hỏa hoạn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 06/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
23

Nghị định 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
24

Công văn 7084/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khai bổ sung, sửa thuế suất theo Nghị định Biểu thuế EVFTA

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 04/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
25

Công văn 7088/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nguyên liệu, vật tư để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc chế tạo linh kiện của máy móc, thiết bị

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 04/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
26

Công văn 7078/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
27

Công văn 7065/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khai bổ sung, hoàn thuế mặt hàng xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
28

Công văn 7056/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
29

Công văn 95846/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Lĩnh vực: Đầu tư;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
30

Công văn 95849/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
31

Công văn 95841/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
32

Công văn 95833/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viết bài đăng báo

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
33

Công văn 4670/TCT-CS của Tổng cục Thuế về vướng mắc chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
34

Công văn 95835/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
35

Công văn 95655/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn ghi nhận chi phí giá thành của dự án

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
36

Công văn 96163/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn góp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
37

Công văn 95840/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về ngày lập hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
38

Công văn 95842/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn đối với khoản thu tiền học phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
39

Công văn 95839/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý sai sót đối với biên lai điện tử đã lập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
40

Công văn 95838/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
Vui lòng đợi