Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 22.342 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
22021

Quyết định 242-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
22022

Thông tư 35/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 21/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
22023

Thông tư 35/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với các tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của Luật dầu khí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
22024

Quy định tạm thời 673/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thu lệ phí cà phê xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 01/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
22025

Pháp lệnh 01/97/PL-UBTVQH9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 06/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
22026

Thông tư 04-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế đối với các Chi nhánh tổ chức Luật sư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 23/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
22027

Thông tư 03-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 89-TC/TCT ngày 09/11/1993 về tính giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai, địch hoạ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 21/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/1997
22028

Quyết định 93-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản ôtô, xe gắn máy

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 21/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/1997
22029

Công văn 75-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại, xử lý nợ thuế nông nghiệp từ năm 1993 trở về trước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 08/01/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/1997
22030

Quyết định 02-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung và miễn thuế của một số nhóm, mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 02/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/1997
22031

Thông tư 83-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế doanh thu và thuế lợi tức của các tổ chức và cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá, bưu phẩm tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2004
22032

Thông tư 80-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định điều kiện hành nghề và lệ phí cấp giấy phép hành nghề chế biến gỗ và lâm sản khác

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
22033

Nghị định 82/CP của Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1997

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 13/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2003
22034

Thông tư 77-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 29/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2004
22035

Quyết định 1079-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chinh về việc thu thuế đối với trái phiếu Chính phủ và các loại trái phiếu, cổ phiếu khác

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 21/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
22036

Thông tư 76-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 15/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
22037

Công văn 2313-TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 12/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
22038

Thông tư liên tịch 72-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 2/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
22039

Thông tư 69/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về việc thu nộp thuế môn bài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 05/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2003
22040

Thông tư 70-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi tức sau thuế và quản lý các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2003
Vui lòng đợi