Thuế nhà thầu

Lọc bài viết theo:

Đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam 2021 mới nhất 07/05/2021

Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài khi kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Dưới đây là đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam.

Thuế nhà thầu là gì? Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu 2021 01/05/2021

Thuế nhà thầu là loại thuế mà nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài có nghĩa vụ phải nộp khi sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Vậy, thuế nhà thầu là gì? Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu gồm những ai?

Thuế nhà thầu: Doanh nghiệp và người nước ngoài nào phải nộp? 22/06/2018

Theo Thông tư 103/2014/TT-BTC, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ thuế nhà thầu