thuế môn bài

Lọc bài viết theo:

Mức phạt chậm nộp, không nộp tờ khai và thuế môn bài 2023 02/12/2022

Lệ phí môn bài hay còn gọi là thuế môn bài được thực hiện định kỳ hàng năm, trừ trường hợp được miễn. Nếu chậm nộp hoặc không nộp tờ khai, tiền thuế sẽ bị xử phạt. Dưới đây là mức phạt khi không nộp thuế môn bài theo quy định hiện hành.

Ai phải nộp thuế môn bài? Hạn nộp thuế môn bài 2023 là ngày nào? 01/12/2022

Lệ phí môn bài (thuế môn bài) là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp hàng năm, trừ trường hợp được miễn. Với tính chất là nghĩa vụ định kỳ nên hạn nộp thuế môn bài 2023 được ấn định theo thời gian cụ thể.

Bậc thuế môn bài và mức nộp thuế môn bài 2023 30/11/2022

Một trong những nghĩa vụ định kỳ hàng năm của doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh là phải nộp thuế môn bài (lệ phí môn bài). Để thực hiện đúng nghĩa vụ này cần phải nắm rõ quy định về bậc thuế môn bài và mức nộp thuế môn bài 2023.

Thuế môn bài là gì? Bậc thuế và hạn nộp thuế môn bài 2023 08/01/2022

Thuế môn bài (lệ phí môn bài) là khoản nghĩa vụ mà doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải thực hiện theo năm hoặc khi mới ra sản xuất kinh doanh. Vậy, thuế môn bài là gì và bậc thuế môn bài năm 2023 là bao nhiêu?

Cập nhật: Mức đóng và hạn nộp thuế môn bài 2023 22/12/2020

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế môn bài hàng năm. Mức đóng thuế môn bài 2023 giữa doanh nghiệp với hộ, cá nhân kinh doanh có sự khác nhau.

Thuế môn bài 2023: Mức nộp bao nhiêu? Hạn nộp thế nào? 03/12/2022

Thuế môn bài là khoản tiền mà doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm hoặc khi mới ra sản xuất, kinh doanh. Mức nộp thuế môn bài hàng năm không lớn nhưng là nghĩa vụ bắt buộc, trừ trường hợp được miễn.

10 trường hợp được miễn thuế môn bài 2023 09/01/2022

Thuế môn bài là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm hoặc sau năm đầu tiên khi ra sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh những trường hợp phải nộp, pháp luật cũng quy định rõ 10 trường hợp được miễn thuế môn bài.