thuê giúp việc

Lọc bài viết theo:

Infographic: Thuê giúp việc, hàng tháng phải trả những khoản tiền nào? 20/01/2021

Các quy định liên quan đến thuê người giúp việc hiện được điều chỉnh theo Bộ luật Lao động 2019 và  Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Vậy, theo quy định, thuê một người giúp việc hàng tháng phải trả những khoản tiền nào?