thuế

Lọc bài viết theo:

Công chức thuế: Tiêu chuẩn, xếp lương thế nào? 16/08/2022

Thuế là một trong những ngành nghề đóng vai trò quan trọng trong đời sống hằng ngày. Vậy tiêu chuẩn tuyển dụng công chức thuế như thế nào? Đối tượng này được xếp lương ra sao?

Tiền chậm nộp tiền thuế: Cách tính và trường hợp áp dụng 03/11/2021

Tổ chức, cá nhân là người nộp thuế có nghĩa vụ khai, nộp thuế đúng thời hạn quy định, nếu nộp muộn sẽ phải nộp thêm tiền chậm nộp tiền thuế, trừ trường hợp bất khả kháng.