Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11482-1:2016 Malt-Xác định độ màu-Phần 1: Phương pháp quang phổ (Phương pháp chuẩn)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11482-1:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11482-1:2016 Malt-Xác định độ màu-Phần 1: Phương pháp quang phổ (Phương pháp chuẩn)
Số hiệu:TCVN 11482-1:2016Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực:Thực phẩm-Dược phẩm
Ngày ban hành:30/12/2016Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11482-1:2016

MALT - XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU - PHN 1: PHƯƠNG PHÁP QUANG PH (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN)

Malt - Determination of colour - Part 1: Spectrophotometric method (reference method)

Lời nói đầu

TCVN 11482-1:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Hiệp hội Đồ uống châu Âu EBC Method 4.7.1 (2000) Colour of malt. Sepctrophotometric method (RM);

TCVN 11482-1:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ ung biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố;

Bộ tiêu chuẩn TCVN 11482 Malt - Xác định độ màu gồm các phần:

- TCVN 11482-1:2016, Phần 1: Phương pháp quang phổ (Phương pháp chuẩn);

- TCVN 11482-2:2016, Phần 2: Phương pháp so màu.

MALT - XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU - PHN 1: PHƯƠNG PHÁP QUANG PH (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN)

Malt - Determination of colour - Part 1: Spectrophotometric method (reference method)

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp quang ph đ xác định độ màu của dịch đường hóa malt.

Phương pháp này có thể áp dụng cho tất cả các loại dịch đường hóa trong thu được trong phương phép phân tích malt. Phương pháp đã được th nghiệm liên phòng trong dải độ màu từ 3,6 đến 25,3 đơn vị EBC. Tất cả các loại dịch đường hóa phải được làm sáng màu trước khi phân tích.

CHÚ THÍCH 1: Phương pháp này có thể áp dụng để xác định độ màu của các loại malt sẫm màu, sản phẩm từ malt sẫm màu và caramel.

CHÚ THÍCH 2: Phương pháp này cho các giá trị độ màu trung bình cao hơn so với giá trị thu được bằng phương pháp nêu trong TCVN 11482-2:2016 nhưng độ chênh lệch nằm trong dung sai cho phép.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 10789:2015, Malt - Xác định hàm lượng chất chiết

3  Nguyên tắc

Mẫu malt được nghiền và đường hóa theo quy trình quy định trong TCVN 10789:2015. Lọc sản phẩm đường hóa (cháo malt) qua giấy lọc gấp nếp rồi lọc tiếp qua màng lọc cỡ lỗ 0,45 µm đến trong.

Độ màu của dịch đường hóa được xác định bằng độ hấp thụ ở bước sóng 430 nm nhân với hệ số thích hợp.

4  Thuốc thử

Sử dụng nước ít nhất đạt loại 3 theo TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), trừ khi có quy định khác.

5  Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ thông thường của phòng thử nghiệm và cụ thể như sau:

5.1  Phễu thủy tinh.

5.2  Giấy lọc gấp nếp, đường kính 320 mm.

5.3  Bộ lọc màng.

5.4  Màng lọc, Millipore Millex HA 0,45 µm1).

5.5  Máy đo quang hoặc máy đo quang phổ, có độ chính xác ít nhất ± 0,5 nm.

5.6  Cuvet, chiều dài đường quang 10 mm.

6  Lấy mẫu

Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm phải đúng là mẫu đại diện. Mu không bị hư hỏng hoặc không bị thay đổi trong suốt quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.

Việc lấy mẫu không quy định trong tiêu chuẩn này. Nên lấy mẫu theo TCVN 10787:2015[1].

7  Cách tiến hành

7.1  Chuẩn bị dung dịch thử

Chuẩn bị dịch đường hóa theo TCVN 10789:2015, cho đến giai đoạn lọc.

Khuấy kĩ dịch đường hóa bằng que khuấy thủy tinh và chuyển hết vào phễu thủy tinh (5.1) đã lót giấy lọc gấp nếp (5.2). Giấy lọc không được cao hơn miệng phễu.

Cho 100 ml dịch lọc đầu tiên vào phễu và thu lấy 50 ml dịch lọc tiếp theo, lọc ngay qua màng lọc cỡ lỗ 0,45 µm (5.4). Loại bỏ 20 ml dịch lọc đầu tiên và thu lấy 30 ml dịch lọc còn lại.

Đảm bảo dịch lọc sáng màu bằng cách xác định độ hấp thụ ở 700 nm. Dịch lọc được coi là sáng màu nếu độ hấp thụ ở 700 nm so với nước là thp hơn 0,02. Nếu không, lọc lại mẫu qua màng lọc 0,45 µm. Nếu sử dụng màng lọc mới thì loại bỏ 20 ml dịch lọc đầu tiên qua màng lọc mới.

7.2  Phép xác định

Cài đặt máy đo quang phổ (5.5) ở bước sóng 430 nm. Đổ đầy nước vào cuvet (5.6) và chỉnh độ hấp thụ về 0,000.

Tráng cuvet bằng dịch đường hóa mẫu và cho dung dịch thử vào cuvet. Xác định độ hấp thụ của mẫu th trong vòng 30 min sau khi kết thúc bước làm trong.

Nếu cần, pha loãng dung dịch th sao cho độ hấp thụ ở 430 nm nằm trong giới hạn tuyến tính của máy đo quang phổ.

8  Tính và biểu thị kết quả

Tính độ màu của mẫu thử, C, biểu thị theo đơn vị EBC, bằng công thức sau:

C = 25 x A430 x F

Trong đó:

A430 là độ hấp thụ của dịch đường hóa ở 430 nm trong cuvet 10 mm;

25 là hệ số nhân;

F là hệ số pha loãng.

Biểu thị kết quả đến hai chữ số có nghĩa.

9  Độ chụm

Các giá trị độ chụm dưới đây được xác định từ dữ liệu phân tích các mẫu malt với dải độ màu từ 3,6 đến 25,3 đơn vị EBC. Các giá trị độ chụm này có thể không áp dụng được cho các dải nồng độ và nền mẫu khác với dải nồng độ và nền mẫu đã nêu.

9.1  Độ lặp lại

Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm độc lập, đơn lẻ, thu được khi sử dụng cùng một phương pháp, trên vật liệu thử giống hệt nhau, trong cùng một phòng thử nghiệm, do cùng một người thực hiện, sử dụng cùng thiết bị, trong cùng một khoảng thời gian ngắn, không quá 5 % các trường hợp lớn hơn giá trị r95 = 0,18 m - 0,28, trong đó m là giá trị trung bình.

9.2  Độ tái lập

Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm đơn lẻ, thu được khi sử dụng cùng một phương pháp, trên vật liệu thử giống hệt nhau, trong các phòng thử nghiệm khác nhau, do những người khác nhau thực hiện, sử dụng thiết bị khác nhau, không quá 5 % các trường hợp lớn hơn giá trị R95 = 0,46 + 0,13 m, trong đó m là giá trị trung bình.

10  Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo th nghiệm phải bao gồm ít nhất các thông tin sau:

a) mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử;

b) phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;

c) phương pháp thử đã sử dụng, viện dẫn tiêu chuẩn này;

d) mọi chi tiết thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này, hoặc tùy chọn, cùng với mọi tình huống bất thường khác có thể ảnh hưởng đến kết quả;

e) kết quả thử nghiệm thu được, hoặc nếu thỏa mãn yêu cầu về độ lặp lại thì nêu kết quả cuối cùng thu được.

Thư mục tài liệu tham khảo

[1 ] TCVN 10787:2015, Malt - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

[2] TCVN 11482-2:2016, Malt - Xác định độ màu - Phần 2: Phương pháp so màu


1) Ví dụ về sản phẩm thích hợp có bán sẵn. Thông tin này được đưa ra nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng tiêu chuẩn và không ấn định sử dụng các sản phẩm này. Có thể sử dụng các sản phẩm tương tự nếu cho kết quả tương đương.

Click Tải về để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên.
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Trang /

Để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên, Quý khách hãy chọn Đặt mua để nhận văn bản chuẩn xác do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cung cấp.

Đặt mua toàn văn TCVN

Thông tin liên hệ về Tiêu chuẩn Quốc Gia - TCVN

Trung tâm Thông tin – Truyền thông (ISMQ), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | ĐT: (024) 37562608 – Email: thuvientdc@tcvn.gov.vn

Hotline (hỗ trợ) của LuatVietnam: 0938361919

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
Vui lòng đợi