Tra cứu Công văn về Thực phẩm-Dược phẩm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 890 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
21

Công văn 8612/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT (Đợt 7)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
22

Công văn 8528/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc; hồ sơ nhập khẩu thuốc chưa có Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam; hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
23

Công văn 8345/QLD-VP của Cục Quản lý Dược về việc thông báo mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
24

Công văn 8346/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 29)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
25

Công văn 8314/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
26

Công văn 8230/QLD-VP của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp báo giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin triển khai các dịch vụ công trực tuyến của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Thông tin-Truyền thông Tải về
27

Công văn 4866/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
28

Công văn 5591/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về xây dựng QCVN về Etylen Oxit trong thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
29

Công văn 7842/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT (Đợt 6)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
30

Công văn 5433/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc bán thuốc theo đơn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
31

Kế hoạch 829/KH-BYT của Bộ Y tế triển khai thực hiện Quyết định 426/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
32

Công văn 3726/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc quản lý, sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
33

Công văn 734/KCB-NV của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về thông tin hướng dẫn việc sử dụng thuốc cefoxitin an toàn, hiệu quả tại các cơ sở khám, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
34

Công văn 531/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính văn bản

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
35

Công văn 5985/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo (Đợt 4)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
36

Công văn 5968/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc rà soát công bố đáp ứng GSP; tăng cường kiểm tra, tập huấn quy định GSP tại các cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
37

Công văn 571/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
38

Công văn 531/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc thông báo danh sách khách hàng là cơ sở bán buôn của cơ sở nhập khẩu nhưng không có quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
39

Công văn 4724/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường nguồn cung ứng Vitamin A đơn thành phần dược chất

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
40

Công văn 4446/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về