Tra cứu Công văn về Thực phẩm-Dược phẩm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 890 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
41

Công văn 2349/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc cảnh báo đối với một số sản phẩm si rô ho bị cấm sử dụng

42

Công văn 2310/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc xét tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ XIV-2023

43

Công văn 3683/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc triển khai thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến về đăng ký thuốc

44

Công văn 3682/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về triển khai thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến về đăng ký thuốc

45

Công văn 3546/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc ngừng nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

46

Công văn 3543/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc

47

Công văn 3547/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

48

Thông báo 112/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Y tế và các chuyên gia về Dự thảo Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045

49

Thông báo 1996/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022

50

Công văn 1647/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc chuyển văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lộ trình áp dụng đấu thầu thuốc qua mạng

51

Công văn 988/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

52

Công văn 219/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

53

Công văn 1217/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất

54

Công văn 450/ATTP-PCTTR của Cục An toàn thực phẩm về việc triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023

55

Công văn 544/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Công điện hỏa tốc 72/CĐ-TTg ngày 25/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ

56

Công điện 72/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh

57

Công văn 770/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan vướng mắc về kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

58

Công văn 787/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể

59

Kế hoạch 1172/KH-QLD của Cục Quản lý Dược về việc phúc tra kết quả tự kiểm tra đánh giá về việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2022 tại Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

60

Công văn 286/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua các mạng xã hội