Danh mục

Tra cứu Công văn về Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 796 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
21

Công văn 246/YDCT-QLD của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc rà soát chỉ định của thuốc cổ truyền đã được cấp Giấy đăng ký lưu hành

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
22

Thông báo 87/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
23

Công văn 1504/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
24

Công văn 1944/QLD-PCTTr của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra, xác minh việc không tuân thủ quy định về bán thuốc theo đơn đối với thuốc điều trị COVID-19

Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
25

Công văn 262/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2022
26

Công văn 1179/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc

Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
27

Công văn 1150/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của liên minh châu Âu

Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
28

Công văn 1345/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thuốc điều trị COVID-19

Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
29

Công văn 976/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua, bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19

Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
30

Công văn 199/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
31

Công văn 889/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tìm kiếm nguồn cung thuốc tiêm chứa hoạt chất Alprostadil 500 mcg/ml (Prostaglandin E1)

Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2022
32

Công văn 229/ATTP-PCTTR của Cục An toàn thực phẩm về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân 2022

Ban hành: 08/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2022
33

Công văn 502/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo của Bộ Y tế về an toàn thực phẩm năm 2021

Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
34

Công văn 319/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
35

Công văn 156/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo về tình hình xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
36

Báo cáo 20/BC-BYT của Bộ Y tế về việc tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2021

Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2022
37

Công văn 59590/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với chương trình hỗ trợ thuốc điều trị

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
38

Thông báo 349/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy; phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm an toàn thực phẩm

Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
39

Công văn 15003/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
40

Công văn 1551/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
Vui lòng đợi