Tra cứu Công văn về Thực phẩm-Dược phẩm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 887 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
21

Công văn 8346/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 29)

22

Công văn 8314/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm

23

Công văn 8230/QLD-VP của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp báo giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin triển khai các dịch vụ công trực tuyến của Cục Quản lý Dược

24

Công văn 4866/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Đà Nẵng

25

Công văn 5591/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về xây dựng QCVN về Etylen Oxit trong thực phẩm

26

Công văn 7842/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT (Đợt 6)

27

Công văn 5433/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc bán thuốc theo đơn

28
29

Công văn 3726/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc quản lý, sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

30

Công văn 734/KCB-NV của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về thông tin hướng dẫn việc sử dụng thuốc cefoxitin an toàn, hiệu quả tại các cơ sở khám, chữa bệnh

31

Công văn 531/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính văn bản

32

Công văn 5985/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo (Đợt 4)

33

Công văn 5968/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc rà soát công bố đáp ứng GSP; tăng cường kiểm tra, tập huấn quy định GSP tại các cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại

34

Công văn 571/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

35

Công văn 531/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc thông báo danh sách khách hàng là cơ sở bán buôn của cơ sở nhập khẩu nhưng không có quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

36

Công văn 4724/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường nguồn cung ứng Vitamin A đơn thành phần dược chất

37

Công văn 4446/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh

38

Công văn 2349/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc cảnh báo đối với một số sản phẩm si rô ho bị cấm sử dụng

39

Công văn 2310/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc xét tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ XIV-2023

40

Công văn 3683/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc triển khai thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến về đăng ký thuốc