Danh mục

Tra cứu Công văn về Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 809 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Công văn 7779/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc cung ứng thuốc Protamin sulfat

Ban hành: 14/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2022
02

Công văn 7777/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, phòng chống thuốc giả

Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2022
03

Công văn 7746/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc xin ý kiến Đề án quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định Nhà nước

Ban hành: 11/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2022
04

Công văn 7737/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc để nghiên cứu sản xuất thuốc phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2022
05

Thông báo 229/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2022
06

Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2022
07

Công văn 7242/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về việc bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa

Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2022
08

Công văn 7261/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường công tác quản lý mỹ phẩm

Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2022
09

Công văn 7256/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được phép lưu hành

Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
10

Công văn 3978/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ

Ban hành: 27/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2022
11

Công văn 6942/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ (Đợt 2)

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
12

Công văn 6653/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc bổ sung tài liệu trong hồ sơ đề nghị cập nhật phân loại biệt dược gốc theo Thông tư 23/2021/TT-BYT

Ban hành: 19/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
13

Công văn 6122/QLD-KD của Cục Quản lý Dược công bố việc đáp ứng GSP của cơ sở trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế

Ban hành: 12/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2022
14

Công văn 718/YDCT-QLD của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc công bố danh mục theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2022/NĐ-CP

Ban hành: 30/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
15

Công văn 3439/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế

Ban hành: 30/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
16

Thông báo 192/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh và tình hình nghỉ việc, thôi việc của cán bộ y tế khu vực công lập

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
17

Công văn 3180/BYT-QLD của Bộ Y tế báo cáo về rà soát, xử lý vướng mắc trong mua thuốc và vật tư y tế

Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2022
18

Công văn 1576/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
19

Công văn 1566/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế đảm bảo công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 13/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
20

Công văn 4781/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
Vui lòng đợi