Văn bản Hợp nhất về Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 30 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Xác thực: 08/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
02

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Xác thực: 06/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
03

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Xác thực: 14/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
04

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Xác thực: 07/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
05

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Xác thực: 03/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
06

Văn bản hợp nhất 4/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Xác thực: 07/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
07

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát

Xác thực: 24/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
08

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm

Xác thực: 24/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
09

Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
10

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

Xác thực: 04/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
11

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Xác thực: 04/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
12

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

Xác thực: 21/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
13

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Dược

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
14

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật An toàn thực phẩm

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
15

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn

Xác thực: 18/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
16

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh

Xác thực: 19/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
17

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Xác thực: 13/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2018
18

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Xác thực: 13/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
19

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Xác thực: 09/02/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
20

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2016 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về việc ban hành các Danh mục chất ma túy và tiền chất

Xác thực: 27/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
Vui lòng đợi