Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.932 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
1921

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11776-8:2017 Dược liệu sau chế biến - Phần 8: Đan sâm chế

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
1922

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9333:2012 Thực phẩm-Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ và sắc ký lỏng khối phổ hai lần-Phương pháp Quechers

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
1923

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9531:2012 ISO 15753:2006 with amendment 1:2011 Dầu mỡ động vật và thực vật-Xác định các hydrocacbon thơm đa vòng

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2018
1924

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4996-1:2011 ISO 7971-1:2009 Ngũ cốc-Xác định dung trọng (khối lượng của 100 lít hạt)-Phần 1: Phương pháp chuẩn

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2018
1925

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9330-1:2012 ISO 14461-1:2005 Sữa và sản phẩm sữa-Kiểm soát chất lượng trong phòng thử nghiệm vi sinh vật-Phần 1: Đánh giá năng lực thực hiện đếm khuẩn lạc

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
1926

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6712:2000 Hướng dẫn xây dựng chương trình quy phạm để kiểm tra dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
1927

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6840:2001 ISO 3594:1976 Chất béo sữa - Phát hiện chất béo thực vật bằng phân tích sterol trên sắc ký khí (phương pháp chuẩn)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
1928

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6349:1998 ISO 5558:1982 Dầu, mỡ động vật và thực vật - Phát hiện và nhận biết các chất chống oxy hoá - Phương pháp sắc kí lớp mỏng

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
1929

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6354:1998 Dầu, mỡ động vật và thực vật - Xác định asen bằng phương pháp dùng bạc dietyldithiocacbamat

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
1930

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6430:1998 CODEX STAN 59-1981 Mận hộp

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
1931

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6427-1:1998 ISO 6557-1:1986 Rau, quả và các sản phẩm rau quả - Xác định hàm lượng axit ascorbic - Phần 1: Phương pháp chuẩn

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
1932

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6448:1998 Phụ gia thực phẩm - Chất tạo hương - Quy định kỹ thuật

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
Vui lòng đợi