Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.932 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13166-1:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 1: Yêu cầu chung

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13166-3:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 3: Thịt cừu

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13166-4:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 4: Thịt lợn

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13166-5:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 5: Thịt gia cầm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7273:2020 Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng chất không tan trong nước của đường trắng bằng phương pháp lọc màng

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2022
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 168:2020 Dưa chuột dầm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2022
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12935:2020 Đường và sản phẩm đường – Đánh giá ngoại quan của đường trắng sử dụng thang màu Braunschweig

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13142-4:2020 ISO 34101-4:2019 Cacao được sản xuất bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc - Phần 4: Yêu cầu đối với các chương trình chứng nhận

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2022
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13142-3:2020 ISO 34101-3:2019 Cacao được sản xuất bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc - Phần 3: Yêu cầu về truy xuất nguồn gốc

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2022
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12942:2020 Thịt và sản phẩm thịt - Xác định Protein đậu nành trong sản phẩm thịt - Phương pháp hấp thụ Miễn dịch liên kết Enzym

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12943:2020 Thịt và sản phẩm thịt - Xác định dư lượng CLOPIDOL trong thịt gà - Phương pháp sắc ký lỏng

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7050:2020 Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7049:2020 Thịt chế biến đã qua xử lý nhiệt

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7048:2020 Thịt hộp

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13122:2020 Chuối sấy

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2022
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13121:2020 CXS 41-1981 Đậu Hà Lan đông lạnh nhanh

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2022
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13237:2020 Thực phẩm – Định lượng nhanh tổng vi sinh vật hiếu khí ưa ấm – Phương pháp sử dụng bộ đếm TEMPO AC

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13236:2020 Thực phẩm – Định lượng nhanh Escherichia coli – Phương pháp sử dụng bộ đếm TEMPO EC

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13158-4:2020 Thực phẩm - Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp sinh học phân tử - Phần 4: Hạt lạc (Arachis hypogaea) - Phát hiện trình tự ADN đặc hiệu trong sôcôla bằng phương pháp real-time PCR

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 09/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2022
60

Tieu chuẩn Quốc gia TCVN 13157-2:2020 Thực phẩm - Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp miễn dịch - Phần 2: Xác định hàm lượng hạt phỉ bằng phép thử miễn dịch enzym sử dụng kháng thể đơn dòng và phát hiện protein-axit bicinchoninic

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 09/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2022
Vui lòng đợi