Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.931 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13368:2021 Sản phẩm đồ uống chứa probiotic lactobacilli

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 21/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13370:2021 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phát hiện nhanh Salmonella spp. sử dụng thạch IRIS Salmonella

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 21/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13270:2021 Nông sản có nguồn gốc thực vật - Xác định nhanh đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có độ phân cực cao bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS/MS

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2022
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13269:2021 Gạo, hạt hồ tiêu - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nereistoxin bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS/MS

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 06/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
05

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-194:2021/BNNPTNT Muối (Natri clorua) tinh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 03/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
06

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-193:2021/BNNPTNT Muối (Natri clorua) thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 03/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12429-3:2021 Thịt mát - Phần 3: Thịt gia cầm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 03/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2022
08

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-26:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Calci saccharin

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7106:2020 CXS 190-1995, Revised in 2017 Cá philê đông lạnh nhanh

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12976:2020 ISO 22716:2007 Mỹ phẩm - Thực hành sản xuất tốt (GMP) - Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12975:2020 ISO 22715:2006 Mỹ phẩm - Bao gói và ghi nhãn

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12972-1:2020 ISO 16128-1:2016 Mỹ phẩm - Hướng dẫn định nghĩa kỹ thuật và tiêu chí đối với sản phẩm và thành phần mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ - Phần 1: Định nghĩa đối với thành phần

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13275:2020 Truy xuất nguồn gốc - Định dạng vật mang dữ liệu

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13145:2020 ISO 8902:2009 Tinh dầu oải hương Grosso (Lavandula angustifolia Mill. x Lavandula latifolia Medik.)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2022
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13146:2020 ISO 4730:2017 with amendment 1:2018 Tinh dầu tràm, loại terpinen-4-ol (tinh dầu tràm trà)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2022
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12937:2020 Đường và sản phẩm đường - Xác định hàm lượng đường khử trong đường mía thô bằng quy trình Luff-Schoorl

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13258:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thuốc hóa dược

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-27:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Kali saccharin

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-25:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Natri cyclamat

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-33:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Siro sorbitol

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
Vui lòng đợi