Văn bản UBND lĩnh vực Thực phẩm-Dược phẩm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 230 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

02

Công văn 7782/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

03

Quyết định 4051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Thanh Hoá năm 2023-2024

04

Quyết định 4573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn phúc tra kết quả đánh giá, chấm điểm công tác An toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội năm 2022

05

Công văn 16944/UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

06

Quyết định 53/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bãi bỏ Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định công nhận bếp ăn tập thể bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

07

Quyết định 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu

08

Quyết định 2428/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

09

Quyết định 2428/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

10

Kế hoạch 146/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định

11

Quyết định 2181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Vĩnh Long

12

Quyết định 2180/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

13

Kế hoạch 4497/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phát triển dược liệu tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

14

Công văn 7064/SYT-NVD của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế

15

Quyết định 48/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm

16

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương

17

Quyết định 3234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý An toàn thực phẩm

18
19

Quyết định 2146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dược, mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

20

Quyết định 2161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh