Văn bản UBND lĩnh vực Thực phẩm-Dược phẩm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 349 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Quyết định 2327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực dược, mỹ phẩm được sửa đổi, bổ sung mức phí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai

02

Quyết định 430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh

03

Quyết định 2209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

04

Quyết định 2728/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An kiểm tra việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

05

Quyết định 1050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc Biệt dược gốc tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh năm 2023

06

Quyết định 1021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

07

Kế hoạch 218/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

08

Quyết định 3418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quỵết thủ tục hành chính kết hợp trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Dược thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

09
10

Quyết định 1439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Mua thuốc Generic năm 2023 của Trung tâm Y tế Thành phố Sơn La

11

Quyết định 2710/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đợt 1 năm 2023

12

Quyết định 911/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

13

Quyết định 914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc Generic, Thuốc cổ truyền, Vị thuốc cổ truyền bổ sung, Dự án: Cung cấp thuốc tập trung tại Sở Y tế năm 2023-2024

14
15

Quyết định 2558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2023 của Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm

16
17

Quyết định 1002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu

18

Kế hoạch 177/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư "Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới"

19

Quyết định 794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua thuốc bổ sung năm 2023 của Trung tâm Y tế Thành phố Từ Sơn

20

Quyết định 2575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khám bệnh, Chữa bệnh, Dược - Mỹ phẩm, Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế