thức ăn chăn nuôi

Lọc bài viết theo:

4 dạng thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam 07/03/2019

Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNN mới ban hành có danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam.