Thừa phát lại

Lọc bài viết theo:

Chấm dứt tập sự Thừa phát lại khi được tuyển dụng công chức 12/10/2020

Nội dung đáng chú ý này nêu tại Thông tư số 05/2020/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay, ngày 12/10/2020.

Luật sư hành nghề trên 5 năm được miễn đào tạo Thừa phát lại 24/09/2020

Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Nghị định 08 năm 2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại tại Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020.

Từ hôm nay (24/2/2020), Thừa phát lại được lập vi bằng trên toàn quốc 24/02/2020

Nghị định 08/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ hôm nay (24/02/2020). Như vậy, Thừa phát lại chính thức được lập vi bằng trên phạm vi toàn quốc.

Nghị định 08/2020: Nhiều điểm mới khi áp dụng Thừa phát lại trên cả nước 11/02/2020

Nghị định 08/2020/NĐ-CP ra đời thay thế Nghị định 61/2009/NĐ-CP và Nghị định 135/2013/NĐ-CP. Kể từ ngày 24/02/2020, Thừa phát lại được tổ chức và áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước với nhiều điểm mới.