Những quy định mới nhất về thử việc

Lọc bài viết theo:

Thời gian thử việc có được nghỉ phép năm? 16/03/2021

Trong thời gian thử việc, lao động thử việc có được hưởng đầy đủ quyền lợi như lao động chính thức? Đơn cử như việc có được nghỉ phép năm?

Thử việc có được tính nhận trợ cấp thôi việc? 01/04/2019

Trợ cấp thôi việc như một phần thưởng của người sử dụng lao động dành cho người lao động sau thời gian công tác và cống hiến trước khi nghỉ việc. Vậy thời gian thử việc có được tính nhận trợ cấp thôi việc?

Có được kéo dài thời gian thử việc khi nhân viên chưa đạt yêu cầu? 28/12/2018

Căn cứ tính chất, mức độ công việc, người sử dụng lao động và người lao động có thể ký hợp đồng thử việc. Khi hết thời gian thử việc, nếu nhân viên chưa đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động có được kéo dài thời gian thử việc?

Nghỉ việc trong thời gian thử việc có phải báo trước? 25/12/2018

Người sử dụng lao động và người lao động có quyền thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu người lao động nghỉ việc trong thời gian thử việc có phải báo trước?  

Thử việc nghỉ ngang có được trả lương? 24/12/2018

Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng thử việc với người sử dụng lao động nhưng không thể thích nghi với công việc mới và tự ý nghỉ việc mà không báo trước rất phổ biến trong quan hệ lao động. Trường hợp tự ý chấm dứt hợp đồng thử việc có được trả lương hay không?.