Những quy định mới nhất về thử việc

Lọc bài viết theo:

Hết thử việc có đương nhiên chuyển sang hợp đồng chính thức? 27/05/2022

Hết thử việc có đương nhiên trở thành nhân viên chính thức? Đây là thắc mắc của không ít người lao động, đặc biệt là các bạn sinh viên mới ra trường và lần đầu đi làm.

Thử việc 1 ngày có được trả lương? 08/05/2019

Trong thời gian thử việc, vai trò của người lao động trong doanh nghiệp khá mờ nhạt. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người lao động bỏ qua quyền lợi của mình dù thử việc 1 ngày.

Thời gian thử việc có được nghỉ phép năm? 16/03/2021

Trong thời gian thử việc, lao động thử việc có được hưởng đầy đủ quyền lợi như lao động chính thức? Đơn cử như việc có được nghỉ phép năm?

Thử việc có được tính nhận trợ cấp thôi việc? 01/04/2019

Trợ cấp thôi việc như một phần thưởng của người sử dụng lao động dành cho người lao động sau thời gian công tác và cống hiến trước khi nghỉ việc. Vậy thời gian thử việc có được tính nhận trợ cấp thôi việc?

Có được kéo dài thời gian thử việc khi nhân viên chưa đạt yêu cầu? 28/12/2018

Căn cứ tính chất, mức độ công việc, người sử dụng lao động và người lao động có thể ký hợp đồng thử việc. Khi hết thời gian thử việc, nếu nhân viên chưa đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động có được kéo dài thời gian thử việc?

Nghỉ việc trong thời gian thử việc có phải báo trước? 01/06/2022

Người sử dụng lao động và người lao động có quyền thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu chưa hết thời gian thử việc mà muốn nghỉ việc thì người lao động có cần phải báo trước không?

Thử việc nghỉ ngang có được trả lương? 24/12/2018

Khi thấy mình không thể thích nghi với công việc mới, nhiều nhân viên thử việc đã tự ý nghỉ việc và không báo trước cho doanh nghiệp. Trường hợp tự ý nghỉ ngang khi đang thử việc có được trả lương không?

Quang cao