Thông tư 68/2019/TT-BTC

Lọc bài viết theo:

Ngày mai, Thông tư 68 về hóa đơn điện tử chính thức có hiệu lực 13/11/2019

Từ 14/11/2019, Thông tư 68 năm 2019 sửa đổi, bổ sung về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành chính thức có hiệu lực.

Tổng cục Thuế giới thiệu toàn bộ điểm mới của Thông tư 68 25/10/2019

Những nội dung này được Tổng cục Thuế đề cập tại Công văn 4178/TCT-CS ban hành ngày 15/10/2019 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, tuyên truyền cũng như áp dụng của các cơ quan, doanh nghiệp.

7 trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã  16/10/2019

Để thống nhất trong quản lý, tại Điều 9 Thông tư 68/2019/TT-BTC, Bộ Tài chính đã liệt kê chi tiết các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế phải dùng hóa đơn điện tử có mã 11/10/2019

Để quản lý thuế một cách hiệu quả, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định cụ thể dấu hiệu của các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế cũng như yêu cầu đặc biệt trong việc sử dụng hóa đơn của những doanh nghiệp này.

Hướng dẫn xác định thời điểm phải lập hóa đơn điện tử 11/10/2019

Việc lập và sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30/9/2019 vừa qua.